neděle 13. listopadu 2011

Rozhovor - Open Season

Předpokládám, že dodávat něco k týhle švýcarský kapele je asi zbytečný. Rozhovor jsem domluvil na začátku října během jejich pražského vystoupení, které bylo součástí jejich cesty po CZ, kdy navštívili také České Budějovice a Plzeň. Rozhovor byl "spáchán" po emailu a vzhledem k tomu o jakou kapelu se jedná, tak jsem opravdu rád, že mi Open Season odpověděli. Na otázky odpovídal frontman kapely, Santosh Aerthott.Nech sa páči.


Ahoj 
Myslím, že lidi po celý Evropě znaj (možná i ve světě, kdo ví?) váší kapelu. Neni teda potřeba představovat vás. Ale pro někoho kdo by vás neznal, přecijenom......Jak dlouho už hrajete?


Open Season začali v roce 2000 a od tý doby jsme odehráli víc než 5OO show. Hráli jsem tour po celý Evropě a vydali kolem 7 CD v různých zemích - jedno z nich bylo dokonce vydáno v Japonsku...naše Best Of...což je paráda.

Teď jste hráli koncerty v Českých Budějovích, Plzni a Praze, když porovnáte tyhle koncerty, který z nich byl nejlepší?

To je pokaždý hrozně složitý porovnat, protože všude to bejvá různý. A taky máme speciální vzpomínky na všechny 3 místa, protože, jsme tam hráli už předtim a pokaždý to bylo skvělý a taky potkáváme spoustu přátel. Ale myslím, že na týhle cestě (omlovám se ostatním místům, jasně že všechny byli dobrý) byla nejlepší Praha. V Praze byla nejúžasnější show. Bylo pondělí a téměř všichni s náma zpívali. Máme z toho husí kůži. Ale jak jsem řekl: dík patří všem třem místům, hrát v CZ je paráda.

Koukal jsem, že spolupracujete s Victorem Ricem. Vim, že je to celkem zajímavá postavička a že produkoval hromadu muziky těm nejlepším ska kapelám po celym světě. Jaký to je spolupracovat s Vicem Ricem?

No, před lety hledal doprovodnou kapelu na tour po Evropě. Náš label se dostal do kontaktu s nim a uspořádali jsem to tour. Od tý doby se z nás stali dobrý přátelé a udělali jsem ještě další dvě tour. Zvlaštní je, že on byl vlastně ten kdo nás přivedl do Čech. Řekl svýmu kamarádovi King Djangovi, že jsme celkem dobrá kapela (Díky Vicu!). King Django nás teda požádal abychom jeli na tour i sním. Udělali jsem tenhle krok a doprovodnou kapelu a vlastně to bylo poprvý co jsme hráli v Praze. Klub se jmenoval Futurum, myslim....bylo to ale před mnoha lety a od tý doby jsme si zamilovali CZ a taky jsme se stali dobří přátelé s promotéry z CZ (Kuba a Přéma z HPK). Od té doby se vracíme zpět.

Všiml jsem si, že Open Season dokážou zahrát všechny styly jamajský muziky (reggae, ska, rocksteady, dub i dancehall). Berete jamajskou muziku jako celek? Vzhledem k tomu, že umíte hrát ska tak dobře, stejně jako dancehall nebo reggae (?)

Jasně, milujeme všechny styly jamajský hudby. A taky máme rádi i jinou hudbu. My si totiž myslíme, že ska, rocksteady a reggae je perfektní základ pro vytvoření naší vlastní hudby. Můžeme dělat víc se ska, jakoby v "suterénu", máme to tak prostě rádi. Cokoliv co nás baví....tak to uděláme. Nezaleží na tom jak to pak lidi budou nazývat.

A co jméno kapely, jak jste na něj přišli?

Jasně, vrátim se zpátky ke King Djangovi a Victoru Riceovi. Měli výbornou kapelu, která se jmenovala Stubborn Allstars a tahle kapela nebo ještě líp, King Django měl song s názvem Open Season. Vyzdvyhuje to totiž starou jamjskou hudební tradici, DJ souboje. King v tomhle songu zpívá o sobě jako o nejlepším DJovi a o tom, že bojuje se všemi ostatními a vyhlašuje jim loveckou sezonu (open saeson). Jasně je to ironický ale líbilo se nám to vyzdvyhnutí jam. tradice, a to v novém aktuálním stylu. Protože tohle je vlastně to co děláme s jamajskou muzikou a v neposlední řadě, zní to dobře.

Jak na vás reaguje publikum v různejch zemích (po Evropě), je tam velkej rozdíl?

Ne tak docela... v CZ a Švícarsku je to dost podobný. Stejný je to v jinejch zemích. Líbí se nám hrát pro jakýkoliv publikum. Nejsme nějaká kapela co hraje jen pro "scénu", hrajeme pro všechny kdo nás chtěj slyšet. Můžem v klidu hrát i pro mainstreamový lidi, protože si myslíme, že je důležitý jim ukázat dobrou muziku. Ale nikdy nebudeme měnit naší muziku kvůli publiku. Vždycky děláme to co chceme. Jsme absolutně nezavyslí. Jak jsem zpíval na našem posledním albu Louder v songu Hello: "that's how we like it, that's how we do it".Je nějaký místo, kde jste populárnější víc, než ve vaší zemi?Ne.... Já myslim, že jsme nejvíc populární doma ve Švícarsku. Byli jsme v hitparádách, hrajem na hlavních festivalech a stageích. Ale v CZ to taky začíná jít nahoru. Pojďte do toho lidi!

A co práce. Předpokládám, že máte i jinou práci...nebo je muzika zároveň vaší prací, nejenom koníčkem?

Jasně. Všichni z kapely pracujem. Někteří z nás jsou muzikanti, někdo je v hudebním průmyslu no a někdo má jiný zaměstnání...Ale všichni jsem si vybrali praci, při který je možný bejt v profesionální kapele. Je to věc organizace a priorit. Kapela je naší hlavní prioritou, to je proč pracujem. Po 11 letech je to náš koníček a životní styl a část našeho života.

Co si myslíte o stahování muziky, mp3? Myslíte, že jsou LP lepší, než CD a kolik alb máte realizovanejch na LP?

Máme vydán 7" palec (Rocksteady Fever), a dvě LP Each day a Get Ready. Myslím, že LP sound je lepší a hlubší, než CD ale vždycky zaleží na produkci. Ale je fajn když něco držíš v ruce, při poslechu hudby. Ale mam rád i mp3, hrozně to zjednodušuje život. Jasně musíme platit za svý "účty", proto jsme radši za legální downloady ale nakonec, nejvíc důležitý je, že nás lidi znaj a přijdou si zapařit.

Znáte nějaký český ska / reggae kapely? Máte nějaký oblíbený?

Znám Kubu z HPK už dlouho, takže jasně, že znam jeho bejvalou kapelu Flaming Cocks a taky Prague Ska Conspiracy... byli v pohodě. Vim, že teď hrajou jako Prague Conspiracy a taky známe Chaozz z Prahy. To je asi tak všechno, tak kdyžtak sorry jestli jsem na někoho zapoměl - musí jich bejt víc.

Nevim jak jste zažraný do ska ale znáte nějaký ska fanziny? Třeba Rocking Steady z Německa nebo Do the Dog z Anglie?

Jooo!. Znám oba a odváděj fakt dobrou práci. Dřív se (fanziny) využívaly mnohem víc. Rádi máme ještě Skalender.ch, Der Dude Goes Ska, Skapics.de. Ale taky bejváme recenzovaný v různejch HC, punkovejch nebo reggae fanzinech a stránkách a je to paráda!

Ok tak dík za rozhovor, ještě nějaká message nakonec?

Díky ti za podporu scény a udržování jí "naživu". Díky všem co podporují poctivou a dobrou muziku! A samozdřejmě díky výbornejm fanouškům v CZ! Protože to je hlavně díky vám, že jsme mohli přijet zpět do CZ a v první řadě na koncerty. Zdar někdy příště.
Santosh & zbytek Open Season.
ENGLISH


Hi
I think that people around the Europe (maybe around the world, who 
knows?) knows your band. No need to introduce your band. But for
someone who don't know.....How long have you been playing?


Open Season started in the year 2000 and since then we have played way
more than 500 shows, played tours allover Europe and have released
about 7 CDs in different countries - one of them has also been
released in Japan, it's a "Best Of...". That's great.

You played gigs in České Budějovice, Plzeň and Prague, when you
compare this gigs, which of them...was the best?


It's always difficult to compare gigs because it's very different
everywhere. And also we have a special conncetion to all 3 places
because we have pleayed those places before and it was always good and
we meet lots of friends. But I think on this run (sorry for the
others, you were great as well..) Prague was the most amazing show. It
was a Monday and it was packed and every single person was singing the
songs along with us. That's giving us goose-bumps... But as I said:
thanks to all 3 places, it's great to play CZ!

I looked that you cooperate with Victor Rice. I know that he is very 
interesting man and he produced lot of music of the best ska bands
aroud the world. What is it with the cooperation with Vic Rice?


Well, years ago he was looking for a backing band to tour Europe. Our
label got us in tocuh with him and we did that tour. Since then we
have become good friends, have done another two tours and what's very
special is that it was him who brought us to CZ for the first time. He
told his friend King Django that we are a pretty good band (thanks
Vic!) so King Django asked us to tour with him as well. We did
openaing act and backing band and played Prague for the first time.
The club was called Futurum, I believe... It was many years ago and
ever since then we fell in love with CZ and also became good friends
with promoters in CZ (Kuba and Přéma of HPK, you guys rock!). Since 
then we keep coming back!

I noticed that Open Season can play all jamaican styles (reggae, 
ska, rocksteady, dub also dancehall) It affects you jamaican music
as a whole? Because you can play ska so good like (etc.) dancehall
or reggae (?)


Yes, we love all styles of Jamaican music. And we also love other
music as well. We think that Ska, Rocksteady and Reggae are the
perfect foundation to create our own music. You can do so much with
Ska as a basement and we like that. Whatever we like... we do it. No
matter how people will call it.

What about your band name, how did you invent the band name?

Well, that goes back to King Django and Victor Rice as well. They had
a great band called "Stubborn Allstars" and this band or even better
King Django had this song called "Open Season". He's picking up an old
tradition in Jamaican music, the DJ-battle. He sings in this song
about himself being the best DJ and he battles all other DJs by
declaring "Open Season" on them. Of course it's all ironic but we
liked the idea of picking up an old tradiotion and do it in new
today's style. Because that's what we do musically with Jamaican music
as well. And last but not least: it sounds good...

How you react to the audience in diferent countries (around the 
Europe) is there big difference?


Not really... CZ and Swiss crowds are pretty similar. Same in other
countries. We like playing for any kind of audience. We are not a
"sceny" band and like to play to whoever wants to hear us. We are ok
with mainstream-audience as well because we think that it's important
to show them good music. But we don't change our music just to please
the audience. We always do what we like. We are completetly
independent. As I am singing in the song "Hello" in our latest album
"Louder": that's how we like it, that's how we do it.Is there any country where you are more popular than in your country?

No... I think we are most popular backhome in Switzerland (have been
in the charts, play all major festivals and mainstages) but CZ is
starting to keep up! Go for it guys!

I would to ask you on the work. I suppose that you have some another 
works or...Is music your work, no only hobby?


We all work besides the band. Some are musicians, some are in the
music business, some have other jobs... But we all have chosen jobs
that make a professional band possible. It's a matter of organisation
and priorities. The band is in our main priority and that's why it
works. After 11 years it's no more a hobby it's a lifestyle and part
of our life...

What do you think about downloading of music, mp3? Do you think that 
LP are better than CD and how many albums of Open Season are
released on LP?


We have releases a 7" (Rocksteady Fever), and two LPs on vinyl: Each
Day & Get Ready. I think LPs sound better and more profound than CDs
but it always depends on the production. But it's nice to have
something in my hand when listening to music. But I like mp3 as well.
It makes life a lot easier. Of course we need to pay our bills as well
and therefore we prefer legal downloads but in the end the most
important thing for us is that people know our songs and come to singe
them along with us...

Do you know any czech ska / reggae bands? Do you have a favourite?

We know Kuba of HPK since a long time, so we know his former bands
like The Flaming Cocks and Prague Ska Conspiracy... They were cool.
Now we know Prague Conspiracy and our friends from Chaos from Prague.
That's about it, I am sorry if I forgot someone - there must be more...


I don't know how much you are in interest in ska, do you know any 
ska fanzines? Perhaps Rocking Steady zine from Germany or Do the Dog
from England?


Yeah, In know both, they do a great job. There used to be so many more
back in the days. Liek skalender.ch, Der Dude Goes Ska. skapics.de.
But we are alos reviewed in some HC or Punk or Reggae fanzines or
sites and that's great!

Ok thanks for interview any message at the end?

Thanks to you for keeping this scene alive! Thanks to everybody out
there supporting honest and good music! And of course thanks to the
fantastic fans and audience in CZ! It's because of you that we come
back! Most of all the "first row" at the shows! See you next time!
Santosh & the rest of Open Season

Žádné komentáře:

Okomentovat