středa 23. března 2016

Rozhovor - Prince Perry

Prince Perry, nebo také Prince Perry and the Gladtones z kanadského Toronta, je kapela se kterou jste se mohli tady na stránkách setkat už v říjnu, kdy se tu objevil jejich profil. Na scéně se pohybují už sedm let, za sebou mají tři desky a koncerty nejen po Severní Americe a Evropě ale i Střední Americe. Tentokrát jsem vyzpovídal samotného frontmana kapely Perry Gladstona, který se v současné době, usadil právě ve středoamerické Kostarice.

 Zdravím Prince Perry, na začátek klasická otázka, mohl bys trochu představit kapelu, odkud jste a jak dlouho už hrajete? Vím, že část kapely předtím hrála ve Frankie Foo & Yo Yo Smugglers, co to bylo za kapelu?
 

Frankie Foo byla moje první kapela, začínal jsem s několika kamarády ze střední, i když nám už bylo přes 30, ha ha. Hráli jsme společně docela dlouho a ta kapela stále funguje dodnes s několika personálními změnami, během těch let. Svým způsobem ta kapela pro mě byla takovým trénikem a tak jsem celkem vděčný za ty zkušenosti.
 

Vaše první deska vyšla v roce 2009, což byl v podstatě rok, kdy jste začínali jako Prince Perry & The Gladtones. Je celkem neobvyklé vydat debutové album během prvního roku existence, většina kapel, jako první věc udělá EP nebo singl?

Songy pro tuhle desku jsem začal psát už někdy v roce 2003, takže jsem měl spoustu materiálu, který jsem chtěl nahrát. Když Mitch "King Kong" Girio v roce 2009, souhlasil s produkováním té nahrávky, dali jsme dohromady kapelu a šli jsme na to. Brzy potom jsme nahráli EP, po kterém rychle následovala naše druhá deska!
 

Po vydání vaší druhé desky, jste se vydali na tour, během kterého jste, kromě Evropy navštívili i střední Ameriku. Které státy konkrétně a jak na vás reagovalo místní publikum? Střední Amerika není zrovna obvyklá destinace, kam se vydávají kapely na tour!?

Mám už dlouho co dočinění s Kostarikou a teď už tu žiju natrvalo. Během toho tour jsem chtěl lidem z kapely ukázat, jak skvělý místo to je a tak jsme naplánovali tour. Byla to fakt sranda, hráli jsme v nejlepších klubech, v nějvětších městech a bydleli jsme na pláži v hotelu mýho kámoše, takže to bylo docela rozmanitý, ha ha. Dobrý je, že latinsko-americké publikum je se ska celkem dobře obeznámeno, takže nás docela brali. To není jak v severní Americe, kde vždycky prochází dlouhým obdobím "ne-existence". Právě proto máme v latinské Americe tolik fanoušků, jenom přes 30 000 v Mexiku!


Toronto je největší město Kanady, takže předpokládám, že Prince Perry nebudou jedinou kapelou ve městě. Mohl bys doporučit další ska kapely z Toronta?

Jasně! Samozdřejmě doporučím Frankie Foo, ty jsou asi nejlepší, co je k vidění. Sound One ty byste také měli vidět, Arsenals dělají skvělou show, Adam's Mind také odvádí dobrou práci a nesmí chybět The Harmonauts, to byl taky skvělý počin. Je tu i pár vycházejících kapel a samozdřejmě spoustu dobrých ska kapel z Montrealu, které pravidělně dojíždí na akce.
 

Vidíš jako muzikant nějaké radikální změny ve ska muzice, za posledních 10 - 15 let, v porovnání se ska v 90. letech a na počátku tisíciletí?

Neřekl bych, zrovna radikální změny. Poslední dobou hraju víc reggae a post-punkově ale obojí je můj backround, který mi dodává na podiu chuť a energii k hraní. Poslední dobou se mi zdá, že je tu víc funky a rhythm'n'blues vlivů, kdežto předtím jsem slýchával víc bluesových a jazzových náznaků ale spíš bych řekl, že ska se většinou rozchází mezi, víc tradičním rocksteady, reggae nebo punky stylem.


Je nějaká kapela, kterou nemůžeš vystát, nebo kterou přímo nesnášíš, kapela která dělá ska muzice ostudu a špatnou reputaci?

Nevěřím v nějakou nenávist a averzi!
 

Tahle otázka je trochu mimo téma ale přesto se musím zeptat, protože spoustu evropanů si myslí, že mezi kanaďanama a amíkama, není takový rozdíl. Je to mýtus, nebo jak to ve skutečnosti je?

Ok, jako kanaďan vidím velký rozdíl ale jasně není fér, nějak generalizovat. Podle mě kanaďani mají tendeci být míň nacionalističtí a proto víc otevřený k různým kulturám a vlivům. Nemáme tu šílenou kulturu zbraní, jako většina amíků a chápeme, že je v pohodě poskytovat nejen sobě ale i přátelům a sousedům základní služby, jako je zdravotní péče a sociální zabezpečení.
 

Víš něco o České republice? Jako kanaďan bys mohl znát alespoň některé naše hokejisty z NHL.
 

Děláš si srandu?! Jágr, Hašek, Kaberle byl dlouho v Toronto Maple Leafs. Hudební scéna v Praze, Sigmund Freud, Plzeň za horkýho nebo chladnýho dne... Čechy mají slušnou pověst!
 

pozn. Sorry ale tady tě musím opravit. Sigmund Freud nebyl Čech, sice se narodil v Čechách ale byl to němec, jak poleno a zbytek života strávil ve Vídni.
 

Ok, tak to by bylo asi vše. Nějaká slova na konec, pozdravy...?

Ano. Mějte vždycky na paměti, že máte na výběr vidět to co chcete, cítit se, tak jak chcete a budovat svět ve který věříte. Díky za tuhle příležitost!

PerryENGLISH


 

Hi I'm greeting Prince Perry. On the beginning classic question, could you little bit introduce yourself, where are you from and how long have you been already playing? I know that part of the band was playing before in the band Frankie Foo & Yo Yo Smugglers, what was that band?

Frankie Foo was my first band, started with some of my best friends from high-school, except that we were in our 30’s haha. We played together for a long time and the band is still going now, with a few new people added over the years. In a way that band was my training and so I am very grateful to everyone for the experience.
 

Your first debut album was released in year 2009, which was basically year when you started as Prince Perry & The Gladtones. It's quite unusual to publish full-album during a first year of existence, because most of bands will do like first thing EP or singl?

I started writing songs for that album in 2003 so I had lots of material which I wanted to record. When Mitch "King Kong" Girio agreed to produce the record in 2009, we built the band around it and just kept going. Soon after we did record an EP, which was quickly followed by our second full-length album.
 

After release of your second album you went on tour, during that tour you visited besides Europe also central America, which countries concretely and how was reaction of local audience? You know central America is not usual destination where bands are going on tour!?

I have a long history with Costarica and now I live here full-time. During that tour I really wanted to show the guys how cool a place this is and so we planned the tour. It was super fun. We played the best club in the biggest city and did a residency at my friend’s beach hotel so it was pretty diverse haha. What’s cool is that ska is always familiar to Latin American audiences so they were into it. It’s not like North America where it goes through long periods of non-existance. Its for this reason we have so many Latin American fans, like over 30 000 just in Mexico!
 

Toronto is the biggest city in Canada, so I suppose that Prince Perry isn't only one band in the city. Could you recommend another Toronto ska bands?

Well of course I am going to recommend Frankie Foo they are best seen live. Sound One is a must-see. Arsenals put on a great show. Adam’s Mind is doing a great job. Miss The Harmonauts, that was a cool act. There’s some new upstart bands on the scene and of course many awesome ska bands from Montreal, who visit regularly.
 

Do you see as a musician any radical changes in ska music in last 10 - 15 years in comparing with ska from 90's and early 2000's?
 
I wouldn’t say radical changes. I have been playing with more reggae and post-punk feel lately, but that’s both my background and a desire to take up the energy on stage. Lately there seems to be more funk and R&B influence around, whereas before I was hearing more blues and jazz undertones but most of the time ska seems to still break down into more traditional rocksteady, reggae or punky style.
 

Is there any ska band which you really don't like or hate, band which makes disgrace and really bad reputation to ska music?

I don’t believe in hating and aversion!
 

This question is little bit out of topic but I have to ask, because lot of europians thinks that between canadians and americans is not so big difference. Is it just myth or how actually is it?

Ha, well. As a Canadian I see a big difference but of course it’s not fair to generalize. That said, in my opinion Canadian’s tend to be less nationalistic and therefore more open to mixed culture and influence. We don’t have an insane gun culture like much of the US and we understand that it’s a good thing to provide ourselves, friends and neighbours with essential services like health care and social security.
 

Do you know something about Czech Republic? As canadians you could know at least some of our hockey palyers in NHL.

Are you kidding?! Jágr, Hašek? Kaberle was a long time at Toronto Maple Leafs. The music scene in Prague, Sigmund Freud, Pilsner Urquell on a hot day or cold one... Czech has some awesome credits!

Sorry but I have to correct you. Sigmund Freud, was born in Czech but he was German an rest of his live he spended in Viena. In Czech before world war two was big German minority and he was part of them.


Ok that's all. Any last words on the end, greetings whatever?

Yes, always remember that you have a choice to see what you want, feel how you want and build the world you believe in. Thank you for this opportunity!

Perry

Žádné komentáře:

Okomentovat