neděle 10. ledna 2016

Rozhovor - The Aggrolites

Aggrolites nemá asi cenu představovat, tahle dobře známá kapela ze slunné Kalifornie, konkrétně z L.A. brázdí podia, už od roku 2002 a byla možná první, kdo vdechnul starému reggae soundu z přelomu 60. a 70. novou krev a dala tak vzniknout tomu, co dnes nazýváme dirty reggae. Nejen o tom co se u Aggros chystá ale i o současnosti a minulosti kalifornské scény jsme si povídali s klávesákem Rogerem Rivasem. 
Zdarec, takže zdravím The Aggrolites, první otázka! Je to jenom můj dojem, nebo je pravda, že jste byli první kapela, která začala hrát  early reggae? Vím, že před Aggrolites, pár členů hrálo v kapele Rhythm Doctors, která také hrála early reggae ale právě, až Aggrolites přišli s dirty reggae a inspirovali další kapely k experimentování se starým early reggae soundem, což v podstatě vytvořilo nový subžánr.

Před námi už byli kapely, které hrály early reggae. Tohle je vždycky zábavná otázka, protože ten sound se hrál pořád, ať už v jakémkoliv vzezření. Ve skutečnosti jsme vytvořili naší vlastní směs reggae, která byla a je silně inspirována 69 reggae, smíchaná s funkem, což je to co nazýváme "dirty reggae". Myslím, že hodně kapel to zakomponovalo do vlastního soundu. Už jsem slyšel i kapely, které se snaží znít jako Aggrolites, evidentně jsou víc ovlivnění, tím co děláme my, než původním soundem. Čím jsem starší a poslouchám muziku, dospěl jsem k závěru, že neexistuje žádná správná, nebo špatná odpověď. Pokud je to pro někoho prostě dobrá muzika, tak je to zřejmě i dobré hudební období.
 

Pár let jste spolupracovali s Hell Cat Records Tima Amstronga. Výsledek této spolupráce byly tři desky a jendno společné album s Timem Amstrongem z roku 2007 (já osobně tohle album považuju za to nejlepší "od Aggrolites"). Jak se vám spolupracovalo s Hell Cat a Timem, který je hodně iniciativní osobou a proč jste vlastně od Hell Cat odešli?

Práce s Timem byla fajn. Byl jsem ještě mlaďas a byla to skvělá zkušenost pro tak mladého muzikanta. Je to opravdový talent, jeden z těch lidí, který má užasný  hudební dar. Dělá věci tak, že se to zdá být přirozené, víš co tím myslím? Náš kontrakt s Hellcat byli 4 desky, takže potom už jsme s labelem víc nespolupracovali. Prostě skvělý label s výčtem kapel.
 

V listopadu 2015 jste vydali tři nové singly, že by předzvěst nové desky? Přeci jenom vaše poslední studiovka vyšla, skoro před pěti lety?

Jo jo, mysleli jsme, že by bylo celkem fajn, dát něco čerstvého  našim fanouškům. Brzy budem pracovat na dalších nových věcech. Doufejme, že ještě předtím, než na jaře vyrazíme do Evropy. Novou muziku stáhnete na www.aggroreggae.com
 

Hodně kapel, hrajících trad. ska nebo early reggae vydá čas od času singl, nebo album s jednou z jamajských legend, nebo hudebních veteránů. Ale pokud vím, Aggrolites zatím nic takového ještě nenahráli, proč?

Taková příležitost ještě nikdy nepřišla. Byl by to skvělý koncept a my bysme tomu byli i otevření ale musela by to být perfektní práce. Znám spoustu takových projektů o kterých, když slyšíš tu muziku, můžeš říct, že je to zahráno bez lásky. Je to zkrátka prefabrikát postrádající to kouzlo. Kdyby jsme měli tu možnost, nahrát desku s jednou z jam. legend, muselo by to být prostě magické, chápeš?
 

Ty sám jseš poměrně hodně aktivní i mimo Aggrolites. V roce 2014 jsi vydal dvě solo alba a několik singlů, máš vlastní kapelu The Bullets, i když tady se musím přiznat, že si nejsem jistý jestli ještě hrají, otázka zní, hrají ostatní členové v dalších kapelách nebo jsou aktivní tak, jako ty?

Ano jsem hodně aktivní i mimo Aggrolites. Každý z kapely zůstává aktivní ve své hudební kariéře. Jesse má několik vedlejších projektů. The Reggae Workers a Jukebox 101 jsou současně jedny z jeho projektů, kterým se věnuje. Já sám mám ještě kapelu Brothers of Reggea a label Rivas Records. "Keep the music going!"
 

Jak často jste na tour? Vím, že jste dvakrát hráli v Čechách a jednou na Slovensku. Kterou, z těch zemí, kde jste hráli považujete za nejexotičtější?

Jezdívali jsme na tour celkem dost, teď už tolik nejezdíme. Milujem tour a cestování po světě ale někdy je taky super být doma s rodinou. Rád bych si s Aggrolites zahrál v Irsku, nikdy jsme tam nehráli a myslím, že by to mohla být docela zábava!
 

Los Angeles, Kalifornie, palmy, pláže, zdá se to jako ideální místo pro reggae & ska muziku. Jak to vypadá s dnešní ska & reggae scénou v L.A., můžete nám něco málo o tom říct? Jsou v L.A. další dirty reggae kapely, kluby, DJs nebo skinhead reggae/soul party?

Los Angeles je parádní místo pro původní reggae a rocksteady, opravdu! Vím, že to zní zaujatě ale máme tolik dobrých kapel a DJs večírků, je to šílený. Doslova každý týden tu máme několik DJs nights. Jsou tu kluby jako Dub Club, pak je tu klub THINK, který jsem zakládal a další je Trojan Lounge a to jsem vyjmenoval jen pár. Taky spoustu skvělých kapel, právě teď si ujíždím na The Steady 45s, zní fakt skvěle.
 

Vím, že kromě Anglie, Kalifornie byla dalším místem, které na počátku 80. let zažilo návrat Mods, hlavně místa jako Orange County, L.A. a jižní Kalifornie. Dobrým příkladem by mohly být kapely jako např. Untouchables. Co zbylo z kalifornské Mod scény, ovlivnil tento Mod revival nějakým způsobem třetí vlnu ska ve Státech? Pořádají se u vás ještě scooter rally nebo je původní Mod scéna už dávno mrtvá?

Nejsem s Mod scénou tady v L.A. moc v kontaktu. Můžu říct, že je tu celkem živá scooter scéna, která zůstala v Kalifornii silná od 80. let. Od San Francisca, přes L.A. až po San Diego, se stále pořádají scooter rally a Mod večírky. Jak už jsem říkal, máme tady v Kalifornii štěstí, pokud jde o to jak tu "scéna" funguje.ENGLISH


 

Hi I'm greeting The Aggrolites, so first question! Is it just my impression or is it truth, that Aggrolites was first band which started to play early reggae? I know that before Aggrolites some members were playing in Rhythm Doctors, which played early reggae too, but just Aggrolites came with dirty reggae and inspired another bands to experiment with old early reggae sound and new genre was basically created.

There were many bands that played the early reggae sound before us. This is always a funny question because that sound has always been played in one aspect or another. We indeed did create our own blend of reggae that was/is heavily inspired by 1969 reggae. Mixed with a deep funk vibe which we then call "dirty reggae". I think many bands incorporate that into their sound. There are bands I hear that try to sounds like Aggrolites and I think those bands are more influenced by what we are doing rather than the original sound. The more I live and listen to music I have come to the conclusion that there is no right or wrong answer. If it's good music to someone then it's good music period.
 

Couple of years you collaborated with Tim's Amstrong label Hell Cat Records. Result of this colaboration were 3 albums and one common album with Tim Amstrong from year 2007 (I consider this album as one of the best "from Aggrolites"). How was going colaboration with Hell Cat and Tim, which is very initiative person and why did you leave Hell Cat rec.?

Working with Tim was very cool. I was a kid then and the experience was a great one for a young guy. He is a true talent. One of those guys that has a great gift in music. He makes it look natural you know. Our contract with Hellcat was 4 albums, so after that we were no longer with the label. Great label and roster of bands.
 

In November 2015 you released 3 new singles, is it presage of new album? After all your last studio album came out almost five years ago?

Yeah, we figured it would be nice to give something fresh to our fans. We will be doing more new music soon. Hopefully before we head back to Europe in spring. They can download the new music at www.aggroreggae.com  
 

Lot of bands playing trad. ska or early reggae from time to time will make singl or album with some of the jamaican legednds or music veterans. But if I know Aggrolites didn't record something like that yet, why?

The opportunity just never came up. It would be a great concept and we would be open to it. It would have to be done perfect though. I know a lot of projects that are done without the love in it and you can tell when you hear the music. Its just manufactured and doesn't have the magic. If we had the chance to record an album with a legend it would have to be magical you know.
 

You are quite a lot active also out of Aggrolites. You released two albums in the year 2014 and some singles too, you have own band The Bullets, although I have to admit I'm not sure whether The Bullets are still playing, so question is are another members playing in other bands or active like you?

Yes I have been very active outside The Aggrolites. Every member from the band stays active in their musical career. Jesse has several projects going. The Reggae Workers and Jukebox 101 are a couple of the projects he currently has brewing. I myself have the Brothers of Reggae and my label Rivas Records. Keep the music going!
 

How often are you on tour? I know you have played twice in the Czech Republic and once in Slovakia. Is there any country where did you play, which you consider as most exotic?

We use to tour a whole lot. Not so much anymore. We love touring and traveling the world, but sometimes is nice to be home with family as well. I would like Aggrolites to play in Ireland! We have never had a show there and I think it would be fun!
 

Los Angeles, California, sun, palms, beaches, it seems to be like ideal place for reggae & ska music. How it looks with L.A. ska & reggae scene today, could you tell us something about that, are there another dirty reggae bands, good venues, DJs or skinhead reggae/soul parties?

Los Angeles is the spot for original reggae and rocksteady. It really is. I know I am bias, but we have some many good bands and DJ nights it's insane. We literally have at least a couple DJ nights going on every week. There is a club called "Dub Club" another club I run called "THINK" and another called "Trojan Lounge". That is just to name a few. Many good bands as well. I am really diggin "The Steady 45s" right now. Sound so sweet.
 

I know that besides England, California was another place that has experienced Mod revival in the early 80's, especially Orange County, L.A. and south California. Bands like Untouchables could be good example, what left from californian Mod scene, did that Mod revival influence third wave of ska in US? Are there still some scooter rally or original Mod scene is already dead?

I'm not too in touch with the "Mod" scene here in L.A. I can say there is a lively scooter scene that has always stayed strong in California since the 80's. From San Fransisco to L.A. to San Diego, there are always scooter rallys and Mod DJ nights. Like I said we are very fortunate here in California as far as the "scene" goes.

Žádné komentáře:

Okomentovat