čtvrtek 19. března 2015

Rozhovor - The Movement

O The Movement jste už na stránkách porkpie-ezinu mohli slyšet několikrát, proto bylo na čase vyzpovídat kapelu samotnou. No a jelikož je to jedna z těch málo kapel, která se hlásí k Mods a k tomu ještě k radikální levici, což je pro tuhle subkulturu naprosto neobvyklé a kapele to přidává na kontroverznosti, nemohl jsem si odpustit i pár angažovanějších otázek. Názor si každý udělejte sám, já myslím, že můj postoj je z otázek celkem jasný! Za Kapelu odpovídal frontman a kytarysta Lukas Sherfey.Zdar takže na začátek klasická otázka! Mohli byste trochu představit kapelu, odkud jste a jak dlouho už hrajete?

Takže my jsme The Movement z Dánska, z Kodaně. The Movement tu jsou dlouho, už od roku 2002 s malou přestávkou pár let zpátky! Pracoval jsem na solové desce a vystupoval s tímhle projektem, chtěl jsem zkusit taky něco odlišného. Současná sestava je Kasper Rasmussen (bicí) a Sebastian Page (basa). Řekl bych, že kapela je teď v nejlepší kondici, silná a plná energie!
 

V dubnu 2014 jste u německého Mad Brutcher rec. vydali vaše poslední EP Outrage! Je to snad předzvěstí nové desky?

Jasně, právě teď píšu nové songy pro album, ještě sice není žádné datum vydání nebo cokoliv ale samozdřejmě, potřebujeme přijít s novou deskou už brzy!Váš zpěvák Lukas Sherfey nahrál v roce 2008 solo album Soul Vacation. Podíleli se na nahrávání také muzikanti z The Movement nebo byla deska nahraná s někým jiným? A nepřemýšleli jste (jako kapela) o nahrání nějakých soulových tracků? Přecijenom soul byl vždycky muzikou Mods.

Deska byla nahraná s jinými, pečlivě vybranými muzikanty! Možná v určitém okamžiku udělám další album? Ale baví mě hrát s The Movement živě, jako tříčlenná kapela, je to jednodušší při cestování, s pěnězmi je to lepší a je to úplně jiná energie, takhle hrát. Já vlastně spoustu našich tracků vnímám jako soulové songy, akorát zrychlený a trochu drsnější sound.


Podle vašich songů je jasný, že jste levicová / socialistická kapela ale chtěl bych se spíš zeptat jaký je váš pravý politický postoj a vize spravedlivé společnosti? Ono je to dost těžký pochopit, pokud pocházíte z post-komunistický země? Já mám totiž někdy pocit, že některé kapely nebo aktivisti ze západu a speciálně z jihu Evropy mají dost idealizovanou představu o tom jak reálný socialismus ve skutečnosti vypadal. Myslím, že snad není zapotřebí popisovat situaci v tehdejších komunistických státech.

To zní spíš jako tvůj postoj, než otázka? Ale ok, pro začátek, The Movement se jmenují Movement, protože podporujeme všechny progresivní proudy a aktivisty po celém světě! Hrajeme pro anarchisty a socialisty, pro komunisty, na squatech, demonstracích a hodně i pro antifu! Nejsme žádná strana, jsme prostě hnutí! Co se týká tvého pohledu na reálný socialismus? Do určité míry máš pravdu ale v naší části světa, nikdy nezapomeneme na to kdo zachránil svět během 2. světové války! Samozdřejmě Rudá armáda a SSSR - statečný bojovníci! Všichni kapitalisti stáli za Hitlerem, někteří tvrdí že za ním byli miliony marek, miliony liber a dolarů. Dnes tu máme Evropskou Unii, to byl hitlerův dávný sen (Neuropa), kde můžeš přesouvat pracující lidi a ubírat jim veškterý bohatství! Určitě je zapotřebí silné mezinárodní hnutí.


Ok je pravda, že Rudá armáda měla podíl na konci války...ale nemůžu souhlasit s tvým názorem, že to byla pouze Rudá armáda!? Co třeba západní Evropa, kterou svobodili z velký části spojenci? A navíc si myslím, že mezi koncem války a začátkem komunismu ve zbytku vých. Evropy to bylo jen krátký období svobody. Slyšel jsi třeba někdy o Pražském jaru a invazi SSSR do Československa v roce 1968? Jak pak můžeš považovat Rudou armádu za statečný bojovníky? Zkus se zeptat Maďarů na rok 1956, zkus se zaptat Poláku na Katyň nebo nás na srpen 1968, nikdo z těhle zemí ti neřekne nic pozitivního o Rudý armádě? A mimochodem politický systém zavedený SSSR byl na míle vzdálený tomu jakou představu měl Karl Marx... No... Čekal bych od levičáka ze země, jako je Dánsko možná víc socialističtější nebo když už, čistě marxističtější tendence?Co myslím vítěztvím Rudé armády ve válce? To, že ztratili 27 milionů lidí. Byli jediný, kdo se obravdu obětovali a díky za to. Američani vkročili na evropskou půdu až v roce 1944, Britové byli zavlečeni do války a Churchill ve skutečnosti chtěl, stejně tak jako mnoho západních lídrů, že by mohlo být fajn, kdyby Němci porazili Bolševiky. V Dánsku byli lidi z interbrigád, kteří přišli ze španělské občanské války a začínali tu odboj ale Britové je v počátcích odmítali zásobovat zbraněmi, protože byli komunisti. Jistě, já vím o Pražském jaru 1968 a Maďarsku 1956. Neporovnával bych tyhle dvě události, Maďarsko bylo hodně odlišná situace. Vůbec nesympatizuju se Sovětama v Praze v 68, bylo to paranoidní a akorát ukázali šovinistickou, velmocenskou mentalitu. Na Mighty Sounds jsem před několika lety ochutnal lahev bitteru (hořké pivo - pozn.) s etiketou s mužskou hlavou (možná vypadal jako Dubček), protože to moji kámoši z Prahy nazývali "Socialismem s lidskou tváří". S Katyňskym masakrem můžeme souhlasit i nesouhlasit! Jsem 100% přesvěčený, že to byli Němci, kdo to udělali. Existují staré diáře a zápisníky předních nacistů, kde se o tom mluví a v podstatě to přiznávají! Vím, že Gorbačov podepsal dokument, který tvrdí, že to byla práce Rusů. Tenhle kus papíru nestojí za nic, byl to "výměný obchod" s ropovodem, vedoucím přes Kavkaz. Gorbačov je vůbec smutná postava, dnes prodává kabelky!

Hlásíte se všichni z kapely k Mods a proč jste se rozhodli spojit tuhle subkulturu se socialistickýma ideama? Trochu mi to totiž připomíná The Redskins z Anglie jenže to byli skinheadi ...a u nich byl vždycky přítomný prvek dělnický třídy, kdežto Mods byli spíš "konzumnější" subkulturou, mimo jiné založenou na potřebě nosit ty nejstylovější a nejelegantnější obleky, což nebyla zrovna levná záležitost!?

Jasně, jsme Mods a milujeme Mod slogan "clean living under difficult circumstances" - čistý a žijící v obtížných podmínkách. Jsme taky pracující třída ale věříme, že i dělnická třída by měla mít to nejlepší ze všech věcí! Náš typ socialismu neznamená, že by každý měl být stejně chudý ale každý by si měl užívat a sdílet ovoce tvrdý práce! Dobrý víno, dobrý jídlo, nejlepší muziku a opravdu pěkný oblečení pro všechny! Řeknu to, jak to říkával Lenin: "styl sám o sobě, nikdy nemůže být revoluční". Někdy narážíme na hipíky, kteří si myslí, že jsou chytřejší, nebo levicovější, kvůli jejich stylu. Pro mě je to ale hodně dětinský a studentský způsob nazírání na svět.

Znáte nějaké další současné Mod kapely tady po Evropě, vystupujete společně s nějakýma? Mohli byste nějakou kapelu doporučit, nebo víc hrajete spíš na politických a antifašistických akcích?

Nejvíc hrajeme na punkový scéně. Hrajeme někdy i s Mod kapelama a pár ska bandama ale většinou je to punk a punk festivaly a všechno co se motá kolem politiky, samozdřejmě. Samozdřejmě, že jsme politická kapela ale pro mě je to hlavně i o melodii. Když napíšeš dobrý text s dobrým poselstvím a dáš to do špatný melodie, nikdy to nebude fungovat! Nemám rád kapely, které hrají politicky, když neumí opravdu hrát. Myslím, že spoustu Mod kapel jsou taky pěkně nudný, protože hodně z nich jsou jen retro, příliš hledící na styl 60. let. Mod je zkratka pro "Modernista" a to znamená hledět vpřed a ne být retro!


Ok tak poslední otázka...Jako Mods určitě někdo z kapely máte skůtra?

Neřídíme skůtry! Já bych rád ale první na něj potřebuju řidičák. Doufám, že jednoho dne nějaký seženu!ENGLISH


 

Hi on the beginning classic question! Could you introduce your band, where are you from and how long have you been playing?

We are The Movement from Copenhagen (Denmark). The Movement has been around for long time since 2002, with a small break a few years back! I did a solo album and toured around with that to try something different. The line up now is Kasper Rasmussen (drums) Sebastian Page (bass) I will say the band has never been better! Powerful with so much energy!


In April 2014 you have published your latest EP Outrage! on Mad Brutcher rec. Is it presage of new album?

Yes I’m working at the moment writing new songs for an album, there’s no release date or anything yet, but of course we need to bring a new album out soon!


Your singer Lukas Sherfey made an solo album Soul Vacation in the year 2008. Was it recorded with some musiciants from The Movement or with another ones? And do you think about (like a band) to record any soul tracks? After all soul was allways Mod music.

The album was recorded with different musicians, hand picked! Maybe I’ll do another album at some point? But I like to play with The Movement live as a 3 piece band, it's easy to travel around, the money is better and it’s a whole different energy to play like that! Actually I see a lot of The Movements songs as soul songs, just speeded up a bit and with a rough sound.


It's clear that you're leftwing / socialist band according to your songs but what is your real political attitude, stance and vision of equal society? For many people from post-communist countries it's hard to understand it? You know... I have sometimes impression that some bands or activists from west and especialy south of Europe have very idealized idea what about was real socialism. I thnik that it's not necessary to describe how was situation in that states....borders were closed, no place for critism or another political activities out of Communist Party, totaly police state, and the economy still droped behind west countries. But of course I don't want defent current economical system, which isn't perfect.

It sounds more like a statement from you than a question? Well for a start, The Movement is called The Movement because we support all progressive people and activists around the world! We play for anarchists and socialists, for communists, in squats, demonstrations and a lot for the antifa! We are not a party, we are The Movement! About your view on real socialism? Then you are right at some point but in our part of the world we’ll never forget who saved the world during the 2nd World War. Of course the red army and the Soviet Union - you brave old fighter! All the capitalist were behind Hitler, some say there were millions behind Hitler, yes millions of Deutsche mark, millions of pounds and dollars. Today we have the European Union, that is Hitler’s old dream (Neuropa) where you can move the working people around and cut down all welfare! We need a strong International Movement for sure!


Ok it's truth that red army had participation on end of war....but I can't agree with your opinion that it was just red army!? What about west europian countries which were liberated by ally armies (for ex. half of Czech were liberated by US army). And I think it was just very short period of liberty between end of 2nd World War and beginning of "communism" and stalinism in the rest of east Europe. Have you ever hear about Prague spring and USSR invasion into Czechoslovakia in the year 1968? In our Communist Party were politics (find out something about Alexander Dubček) who want to reform totalitarian socialist system to something, what was calling in that days "socialism with human face", basically it should be democratic socialism. But what the Russians did? They sended their "liberating" army and for 20 years red army was still in Czechoslovakia, this progressive politics were cleaned up out of Communist Party and social life, for next 20 years and everything returned back to totality. HOW YOU CAN CONSIDER THE RED ARMY LIKE BRAVE FIGHTERS? Try to ask Hungarians about year 1956, try to ask in Poland about Katyn or in Czech about August 1968, nobody from that countries wont say something positive about red army or USSR. And by the way USSR political system is so far from original Marx idea of society... you know... I would expect from leftist from country like Denmark, maybe more pure marxist or socialist tendencies?

What I mean about the Red Army winning the war? Is that they lost 27 million people - USSR you brave old fighter! They were the ones really sacrificing and thanks for that. The Americans put their feet on European soil in 1944, the British were dragged into the war and Churchill actually wanted like many other western leaders, that it could be fine if the Germans could kick the Bolsheviks. In Denmark it was people from the International brigade who came home from the Spanish civil war that started the resistance here and the British didn't want to throw weapons down in beginning because they were communists. Sure I know about Prague spring 1968 and Hungary 1956. I don't compare those two events, Hungary was very different. I don't sympathies with the Soviets in Prague 1968, it was paranoid and showed a chauvinistic superpower mentality. I tasted a bottle of bitter on the Mighty Sounds festival some years ago with a label of a man's head (maybe he looked like Dubček), that my Prague friends called "Socialism with a human face". The Katyn massacre, we have to agree to disagree! I'm still 100% sure that it was the Germans who did it. There are old note books and diaries from leading Nazis' talking about that fact and admitting it! I know that Mr. Gorbachev signed a paper saying that it was the Russians who did it. That piece of paper is worth nothing in my book; it was a trade for some oil pipelines through the Caucasus area etc. Gorbachev is a sad man, today is selling handbags!


Are you all from the band Mods and why you decided to connect this subculture with socialist ideas? It reminds me The Redskins from England but they were skinheads ...and there were allways working class element, but Mods was quite "consumer" subculture by the way, based on the need to wear the most stylish and elegant suits, which wasn't cheap issue!?

Yes we are a Mods and we love the mod slogan „Clean living under difficult circumstances“. We are also working class, but we believe that the working class shall have the best of all things! Our kind of socialism is not that everybody gets equally poor, but the people should enjoy and share the fruits of the hard work! Good vine, good food, the best music and real nice suits for everybody! I will say like Lenin; “Style in itself can never be revolutionary” We sometimes meet hippies etc. who think they are more clever or more “left” just because of their style. For me that’s a very young student way of seeing the world.


Do you know some another current Mod bands around the Europe, are you playing with some other? Could you recommend any? Or are you playing more on political / antifascist events?

We are mostly playing on the punk scene. We play with some Mod bands sometimes and a few ska bands but it’s mostly punk bands and punk festivals and the whole political thing of course. We are of course political but for me it’s the melody first. If you write a good lyric with a good message and put it into a bad melody it will never work! I don’t like bands who play political music if they can’t really play. I think a lot of the Mod bands are also pretty boring because a lot of them are retro and looking too much back on the 60ties style. Mod is short term for Modernism and that means look forward and don’t be retro!


Ok last question...As the Mods, who from the band has a scooter?

We don’t drive scooters! I would really like one but I need a license first! Hopefully one day I will get one!

Žádné komentáře:

Okomentovat