čtvrtek 12. září 2013

Rozhovor - Bobby Sixkiller

O téhle francouzké dirty reggae partě jsem se zmiňoval už minulý rok v souvislosti s jejich vystoupením na pražské Sedmičce a recenzí, zatím jejich jediné desky Lonely Road. Kapela je zajímavá hlavně kombinací dirty reggae s punkem a soulem, což vytváří hodně originální sound, kterému se blíží možná tak jenom jejich francoužští kolegové 65 Mines Street. O tom jak je na tom scéna ve Francii a co kapela chystá se dozvíte z rozhovoru.  

Tento rozhovor také najdete ve 14. čísle fanzinu Real Enemy, který vyjde začátkem října


 

Zdravim Bobby Sixkiller, na úvod klasická otázka. Mohli byste představit kapelu, odkud pocházíte, jak dlouho už hrajete? Od vydání vašeho debutu Lonely Road uběhly dva roky, máte už nějaký nový materiál pro novou desku, nebo je ještě příliš brzo?

Zdravíme čtenáře. Jsme Bobby Sixkiller, kapela z Nancy (severovýchod Francie). Pět let už hrajeme jamajskou muziku s něco málo soulovejma a rockovejma vlivama. Od konce roku 2008 jsme odehráli okolo stovky koncertů po celý Francii a pár taky v Německu, Belgii, Čechách a na Slovensku. Od desky Lonely Road zatím nemáme žádnej novej materiál ale už pracujeme na druhym albu, tak doufáme, že by mohlo vyjít příští rok.
 

Ve vaší muzice je, kromě ska, soulu hodně slišet vlivy punku. Jak vás vůbec napadlo kombinovat dirty reggae a punk? Podlě mě je to hodně originální kombinace a dost vás to odlišuje od zbytku ska & reggae kapel.

Hrajem jamajskou muziku a je pravda, že máme trochu punkovejch vlivů. Myslím, že to je hlavně tím, že jsme všichni v pubertě poslouchali punk (a trochu pořád i dnes!). Je to prostě část naší kultury.
 

Další otázka se bude týkat vašeho jména. Proč zrovna Bobby Sixkiller, jste opravdu takový fanoušci Odpadlíka? :D
 
Buď v klidu opravdu nejsme fanoušci Odpadlíka. Nedává to moc smysl, tohle jméno. Smály jsme se tomu sestřihu a vůbec celýmu seriálu, to je všechno.
 

Mohli byste trochu přiblížit francouzkou ska & reggae scénu? Jak je na tom ve Francii tenhle žánr s popularitou, chodí na akce hodně lidí? A co kapely, mě se zdá, že máte sice hromadu výbornejch kapel ale kromě Skarface nebo 2Tone Club, nevidim skoro vůbec tyhle kapely na tour mimo Francii?

Francouzská scéna má celkem dobrý kapely jako 8°6 Crew, Two Tone Club, Moon Hop...a z nejmladších by jste měli slyšet 65 Mines Street, The Branlarians , The Groovin Jailers , The Sarah Connors , Old Dodge Fellows...omlouvám se kapelám, co jsem zapoměl! Tyhle žánry nejsou ve Francii moc populární, na největší akce můžeš dostat tak 600 lidí (Dance Ska La v Rennes, Spirit of 69 v Bordeaux or Rock’n’Stock, taky na jihovýchodě) ale obecně chodí tak míň jak 200. Němci jsou mnohem víc nadšený pro early reggae a ska. Nicméně všechny tyhle kapely nesjou profesionálové, tak to nění vždycky lehký udělat tour do zahraničí.
 

A co naše scéna? Znáte taky nějaký český a slovenský ska & rocksteady, nebo punk & oi! kapely?

Neznáme moc kapel z těhle zemí: Prague Ska Cinspiracy (ale myslím, že nedávno změnili žánr), Green Smatroll (hráli jsme s nima dvakrát ve Francii), Pipes and Pints jsou výborný, viděl jsem je tohle léto a Foolproof Riddim z Bratislavy za dub ska. 


Minulý rok jste jeli tour po Evropě, zahráli jste přitom taky v Praze a v Bratislavě, jaký byli dojmy z našich končin? Musím přiznat, že na Sedmičce mohlo bejt tenkrát tak 12 platících :D

Užili jsme si ty koncerty hodně! Sice tam nebylo moc lidí ale koncert byl dohodnut jenom týden předem, nicméně publikum bylo dobrý.Udělali jsme 5 koncertů na Slovensku tak máme trochu jasnější pohled. A upřímě, všechny kluby ve kterejch jsme hráli byli fakt dobrý, speciálně Koloseum v Košicích. Zvukový technici byli daleko lepší, jak většina co jsme potkali ve Francii, bez ohledu na jazykovou bariéru.
 

Myslíte, že po tomhle tour jste se dostali lidem trochu víc do povědomí?

To je složitý tahle říct.....ale ano myslím, že trochu jo. Zhráli jsme 11 koncertů na místech, kde jsme předtím ještě nikdy nebyli, dokonce i ve Francii (4 koncerty na konci tour). A určitě na Slovensku, protože si myslím, že tam nás předtím neznal nikdo!
 

Co si myslíte o současný offbeat scéně? Myslíte, že bychom jí mohli považovat za "4. vlnu ska"....protože když se podívám nápříč scénou máme spoustu novejch kapel,  dokonce i žánr - DIRTY REGGAE, starej jamajskej sound 60. let je zpátky, anglický 2tone a Trojan legendy znovu hrajou a vystupujou....máme spoustu novejch ska festivalů, hlavně v Německu....Tak co myslíte, dá se to považovat za "4. vlnu"?

Dobrá otázka! Nevím, jestli o tom můžem mluvit jako o 4. vlně ale s jistotou, scéna se změnila. V 90. letech a po roce 2000 "speed ska" a "skapunk" byli dominantní. Dneska.... máš pravdu, early reggae a oldschool reggae je zpět v popředí. Je zajímavý, že mluvíš o "dirty reggae", protože si myslím, že to je termín, který zavedli Aggrolites a myslim, že tahle kapela je velmi důležitá k pochopení návratu early reggae. Určitě maj velkej vliv na na reggae kapely už několik let.
 

A nakonec se zeptám co planují Bobby Sixkiller v nejbližší době? Pokud chcete ještě něco dodat máte možnost, jinak dík za rozhovor.

Několik následujících měsíců strávíme komponováním novýho alba a doufáme, že ho nahrajeme, ještě před létem. Udělali jsme tucet koncertů po vydání Lonely Road a teď bysme chtěli některý nový tracky zahrát i naživo. Díky ti za rozhovor, díky taky Shupovi a Foolproof Riddim z Bratislavy a Davidovi z Pilsen Trojan Crew za koncerty na Slovensku a v Čechách. Můžete si stáhnout všechny naše desky zdarma tady: http://www.bobbysixkiller.fr/site/spip.php?rubrique2 a dozvědět se nějaký novinky, tady: https://www.facebook.com/pages/Bobby-Sixkiller/375308242497041
Cheers!


 

ENGLISH


 

I'm greeting Bobby Sixkiller, at the begining classical question. Could you introduce your band where are you from, how long have you been playing? Since realease your debut album Lonely Road it's two years. Do you have already any new material for new album or is just to early?

Hi readers! We are Bobby Sixkiller, a band from Nancy (northeast of France). We are playing jamaican music with some soul and rock influences for 5 years. Since end of 2008 we made about hundred gigs all over France and some in Germany, Belgium, Czech Republic and Slovakia. We don’t have a new material since Lonely Road but we’re working on a second album we hope to release next year.
 

In your music we can hear influences like ska, soul and punk. Besides the soul mainly punky influences, how did you come to this combination of dirty reggae with punk? According to me it's very original combination which makes you different from another bands in ska & reggae scene.

We’re playing Jamaican music and it’s true that we have a little bit of punk influences. I think it’s because we have all listen punk music when we were teenagers (and still a little now!). I think it’s a part of our culture.
 

Next question will be about your band name. Why just Bobby Sixkiller? Are you really fans of series Renegade from 90's? :D

Don’t worry we’re not really fan of the Renegade! There is not so much sense to find in this name . We were laughing about him and the serie, that is really old fashion, that’s all
 

Could you little bit introduce french ska & reggae scene? How it looks with these genres as regards popularity and what about fans? Is many people going to gigs and events? And what about bands, you have plenty good bands but besides Skarface and
2Tone Club I nearly don't see these bands on tour out of France?


The french scene has some really good bands like 8°6 Crew, Two Tone Club, Moon Hop... And from youngest bands, you should listen to 65 Mines Street, The Branlarians, The Groovin Jailers, The Sarah Connors, Old Dodge Fellows... sorry for the bands I forgot! These genres are not so popular in France, you can get 600 people for the biggest events (Dance Ska La in Rennes, Spirit of 69 in Bordeaux or Rock’n’Stock in southwest too) but generally that’s under 200. Germans are more keen on early reggae and ska. Anyway all these bands are not professional, that’s not always easy to tour in foreign countries.
 

And what about our scene? Do you know any czech or slovakian ska & rocksteady or punk & oi! bands?

We don’t know many bands of these countries: Prague Ska Conspiracy (but I think they’ve changed genre recently), Green Smatroll (we’ve play with them twice in France), Pipes and Pints is a great band I’ve seen them this summer, Foolproof Riddim from Bratislava for ska dub…
 

Last year you went tour around the Eroupe. You have played also in Prague and Bratislava (Slovakia). How did you enjoy it and what are your impressions from our countries (Czech and Slovakia)? I must admit that in club 007, where you were playing could be maybe just 12 people in audience :D

We enjoyed this gigs a lot! There was not many people in Club 007 but the gig was set up just the week before, however the audience was good. We made 5 gigs in Slovakia so we have a clearer view. And honestly all the club we’ve been playing in were really good, especially the Coloseum in Košice. The sound technicians were very good to, better than the majority we’ve met in France, despite the language border!
 

Do you think that after this tour you got little bit more into the minds of ska fans?

It’s difficult to say… but yes I think a little bit, we’ve been playing 11 gigs in places we’ve never been before, also in France (4 gigs at the end of the tour). For sure in Slovakia because I think nobody knew us before!
 

What do you think about actual/current offbeat scene, do think that we could concider like "4th Wave of Ska".... because when I look around the scene we have plenty new bands, even also genre like DIRTY REGGAE, oldschool jamaican 60's sound is back, old english 2tone and Trojan legends are playing again......there is plenty of new ska festivals especially in Germany.....So what do you think guys is this "4th Wave"?

Good question! I don’t know if we can talk about a 4th wave but for sure the scene has changed. In the 90’s and 2000’s the “speed ska” and “skapunk” were dominant. Now, you’re right, early reggae and oldschool reggae come back in force. It’s interesting you’re talking about “dirty reggae” because I think that this term has been inventing by The Aggrolites, and I think this band is very important to understand this come back of early reggae. For sure they have a big influence on reggae bands for a few years.
 

At the end I will ask what the Bobby Sixkiller are planing in the near future? If you want to add something you have chance, otherwise thanks for interview.

We will spend the next months to compose a new album, and we hope that we'll to record it before summer. We’ve made dozens of gigs after the release of Lonely Road and now we want to have new songs to play on stage. Thank you for the interview, thanks to Shupo and Foolproof Riddim from Bratislava and David from Pilsen Trojan Crew for the gigs in Slovakia and Czech republic. You can download all our discs for free here: http://www.bobbysixkiller.fr/site/spip.php?rubrique2 And get news here:https://www.facebook.com/pages/Bobby-Sixkiller/375308242497041
Cheers!

Žádné komentáře:

Okomentovat