středa 29. prosince 2010

Trojan rude boy box set

Přeložil jsme pro vás povídání z bookletu, kompilace Trojan rude boy box set z roku 2002.Myslím, že asi nemusím připomínat o co jde, snad každý znáte legendární britské vydavatelství Trojan records.


Fenomén rude boys byl příliš často odmítán, jako pouhé výtržnictví, pravda je ovšem taková, že to byla odpověď na sociální důsledky a dopady na jamajskou společnost.Rude boys byli bojovníci za svobodu v nelítostné aréně, gheta západního Kingstonu.Původní podoba, tak jako v 60. letech už téměř prakticky neexistuje a je omezena na fotografie a záznami z jejich éry i když v současné době můžete na gramofonových deskách, vidět mladé umělce pozovat v rude boys vyzáži.Je to jako kdyby existoval soundtrack ale aniž by ho doprovázel film ačkoliv je tato hudba bohatá a pestrá, kdyby ovšem i v dnešní době bylo zachováno klasické rude boy chování, nikdo by nebyl ochoten připustit jejich existenci, narozdíl od zachování tohoto stylu v hudebním prostředí.Téměř všichni hlavní (a i spoustu neznámích a méně známích) jamajských umělců měli píseň týkající se rude boys.Někteří tento kult odsuzovali jako např. Alton Ellis, zatímco Wailers tento kult velebili, vždyť jejich debutové LP pro Studio one se jmenovalo Rude boy´s cry.Jejich první hit Simmer down byl přepracován více než deset let po jeho prvním vydání Johnny Clarkem a tuto aktualizovanou verzi uslyšíte v této kolekci.Nicméně všechny nahrávky na této kompilaci obsahují jak kladné ohlasy na chování rudies, tak i odsuzující negativní postoje a varování, že by mohla přijít odplata.

Masivní migrace mladých lidí z venkova do měst na začátku 60. let se ukázala být hlavním faktorem při vzniku tohoto přílivů kriminality a bezpráví.Velká část venkovského obyvatelstva vkládala naději do toho, že si ve městě najdou práci, ovšem potom co se jim jí nepodařilo najít, většina venkovské populace končí v přeplněných kingstonských ghetech, jako Lee Perry, který toto popisuje v písni Set them free-"A hungry man is an angry man" (Hladový člověk je rozzuřený člověk).Nezávislost Jamajky vnesla novou naději na změnu k lepšímu stavu, k osvobození od koloniálního a kulturního imperialismu založeném na konzumu ale ve skutečnosti lidé v ghetech zaznamenali jen velmi málo změn.Na začátku ska éry byla nezávislost, dominantním hnacím faktorem, ačkoliv některé z prvních nahrávek se už občas zmiňovaly o rude boys.S příchodem pomalejšího a méně zběsilého rocksteady se zpěvákům otevřel prostor pro vyjádření nespokojenosti se situací v ghetech.Dříve byla hudba o pospolitosti a solidaritě, ale teď se stala účiným prostředkem vzdoru proti útlaku, který chudoba přinášela a vyjádřeni nespokojenosti.Texty se nyní vztahovaly k vládnoucí elitě, které byla tato situace vyčítána a hudba se stala vzdělovacím mediem.Rudies byli předzvěstí dramatické změny ve společenském zřízení a struktuře společnosti.Nahrávky z této éry mohou být chápány jako barometr sociálních změn.

Mnoho rude boys se stylizovali do role hrdinů z westernů a gangsterských filmů, které byly často brány jako obhajoba svého výtržnického chování.Kouzlo psance bylo v těchto filmech velice vyzdvyhováno a pro rudies se to stalo téměř pravidlem.Knihy tohoto ražení a špagety westerny Sergio Leone a méně známých italských režisérů, s jejich opakujícími se tématy, měly takový vliv, že spousta z nich přijala jména svých oblíbených herců.James Bond byl viděn jako archetypální rude boy (Desmond Dekker-007 Shanty town), tato píseň z roku 1967 je pravděpodobně jednou z nejznámějších písní tohoto žánru.Většina z těch, kdo opravdu vedla život "legendy" z gheta v reálném životě, přišla o život v temných ulicích kingstonsského gheta.Skutečnost, že existuje takové neuvěřitelné množství nahrávek o rude boys, je důkazem o všudypřítomnosti kultu a toho jak moc se dotýkal všech úrovní jam. společnosti.

"S rostoucí naléhavostí, tyto gangy mají i jiný smysl existence než jen pro vlastní prospěch...Jak již bylo řečeno dříve, rudie si je vědom širší role, než je ta která nepřesahuje jeho gang a okolí jeho hranic, rudie si plně uvědomuje utrpení lidí své vlastní třídy a je přesvědčen o tom, že tento tlak pochází od těch ostatních."

Garth White

"A jak čas postupoval, a jejich situace signalizovala, že se nezlepší, tak se jejich důvěra k systému začala měnit, od sporadických aktů osobní pomstychtivosti, až po agresi.Začali si možná všímat, že právě toto by snad mohl být důvod jejich bouřlivého chování, a že by snad mohla být i možnost k případnému, reálnému "svržení" tohoto systému, který popřel to, že jim patří všechna práva."

"...Krev, nasilí.Jediným omezujícím faktorem může být nedostatek organizace...Rude boy je, osoba, která je zcela rozčarovaná z vládnutí současného systému...nevraživost je zaměřena na všechny...ty ze střední třídy společnosti."

Garth White

Jak ironické je, že ještě dlouho předtím, byli všechny nahrávky týkající se rude boys obdivovány a pak jimi velmi záhy, tato třída začala opovrhovat.

"Množství písní o rudies, které hrají v éteru, odraží stav afrojamajské společnosti a zájem o rudies.Zde je potřeba vzít vpotaz, že většinou jsou tyto radia, zaměřeny na střední třídu mladých lidí, kteří se opět do jisté míry stylizují jako rudies, de o věci jako jsou boty, klobouky, hudba.To může vést k uplnému odmítnutí norem a hodnot střední třídy."

Garth White

Nebyl to hudební průmysl, kdo zpopuralizoval tento kult, sice je kronikářem celého jevu ale především díky roli hudebníků samotných, kteří zpopularyzovali tento jev,známe i dnes styl rudies.

"Ska je jedním z prostředků vyjádření, nižší třídy.Jedná se o hudební těleso, které se stalo komentátorem stavu společnosti."

 Garth White

Rude boys ukázaly cestu kupředu i když jejich chování bylo "extrémní"(vzpomeňte si ale že, ty na které dnes hledíme jako na bojovníky za svobodu, byli ve své době označováni za teroristy).Jejich bojovnost vytvořila v hudbě jádro postoje, který se v jamajské hudbě udržel až dodnes.Byla to rebelská hudba , která bojovala proti útlaku na všech úrovních, jak po stránce metaforické, tak i fyzické.Toto se později stalo charakteristické v reggae hudbě. Bez podnětů a vlivu rude boys, by jamajská hudba neměla tento charakter.

Tvrdší než drsný
Tvrdší než tvrdý
Silný jako lev
Jsem ze železa
Rudies nebojte se!

Derrick Morgan-Tougher Than tough (Tvrdší než drsný)

Harry Hawke

Žádné komentáře:

Okomentovat