úterý 13. února 2018

Rozhovor - Pauline Black (The Selecter)

Dlouhou dobu se tu neobjevil převzatý rozhovor, tentokrát jsem přeložil interwiev s Pauline Black, zpěvačkou legendárních The Selecter. Rozhovor byl původně pořízen pro web axs.com v říjnu 2016 a srpnu 2017, během tour po USA. Jak je vidět silné politické poselství se z 2tonu nevytratilo ani po skoro 40 letech a i znovu obnovení The Selecter stále dokažou reflektovat dění kolem sebe.


Pro ty z nás, kdo byli v 80. letech fanoušky ska, když tu byly na tour The Selecter společně s Madness a The Specials, můžeš nám prozradit co vás přivedlo zpátky k náhrávání nové muziky a tour?

Vrátili jsme se ke koncertování v roce 2010 a od té doby jsme vydali celkem tři alba a důvod proč jsem se rozhodli se vrátit? Někteří naši současníci byli rádi, že jsme součástí hudebního dědictví, což je sice fajn ale cítili jsme, že je důležité se už přesunout ze škatulky "veteránů" a začít psát nové věci. Stále hrajeme songy z alb "Too Much Pressure" a "Celebrate the Bullet" ale to bylo před 37 lety a cítili jsme jako umělci, že je potřeba začít tvořit novou muziku a ne žít jen z minulosti. Byla to výzva ale šli jsme do toho. V roce 2011 jsem napsala knížku vzpomínek "Black By Desing" a zdálo se, že je potřeba znovu představit ska nové generaci, protože rasově smíšená kapela se zpěvačkou v čele, je brána dnes úplně jinak, než před 40 lety. Vždycky jsem milovala hudbu, která je trochu alternativní a oslavuje jiný sound, než to čím nás krmí přes X-Factor a mainstream. Cítím to tak, že nejlepší lidi můžeš potkat na kraji většinové společnosti, podobně jako pro mě nejlepší hudba, která je taky na okraji pozornosti.

The Selecter se vždy ve svých textech zabývali tématy jako rasové rozdíly a rovnost. Náš svět je opravdu rozdělen, zdánlivě v neustálém chaosu z Brexitu v Anglii a Trumpa tady v USA. Jak jste se jako kapela dokázali po tolika letech držet vlastního poselství?

Naše poselství nebylo nikdy bezvýznamné, tohle poselství tu bylo už předtím, než přišel 2tone. Vždycky byl nějaký problém, nebo ne? Vždycky tu byla mezera v řešení ekonomických a sociálních problémů. Začala jsem si to uvědomovat při Hnutí za občanská práva v Americe, když mi bylo 15 a to hodně ovlivnilo, jak jsem vnímala svět a jak se cítím v životě. Pokračujeme v tom aby jsme tohle poselství dostali dál, tím nejlepším způsobem, naší muzikou.

Cítila jsi někdy, že k znovuobnovení The Selecter přispěl  všechen ten tlak a neklidná doba, ve které se teď nacházíme... Vzestup UKIP a krajní pravice v Británii, Brexitové fiasko a hnutí Black Lives Matter v Americe?

Ne, ale je naprosto fantastické vidět, jak všichni lidé přicházejí aby hlasitě vyjádřili NE střílení lidí policií. Četla jsem, že tento rok bylo zastřeleno kolem 100 lidí. Zákon sám o sobě dělá toto číslo ohromující. Jsem tu už dlouho a viděla jsem o čem bylo Hnutí za občanská práva, všeho, čeho dosáhlo bylo, jen díky usilí a boji, ne tím, že budeme poslušní a jen sedět na zadku a já vždycky budu stát za mými černými bratry a sestrami, ať jsou kdekoliv. Pokud jde o Velkou Británii po Brexitu, připadalo mi, že právě pravici naklonění jedinci byli schopní přijít a ze všech problémů obviňovat imigraci. Británie by nebyla tam, kde je dnes nebýt imigrace, Amerika by nebyla tím, čím je dnes nebýt imigrantů, stejně jako Austrálie. Proč si tito pomatenci myslí, že je to špatně, opravdu netuším? Znáte to období, kdy se léto pomalu mění v podzim?

V říjnu vám vyjde nové album Daylight, s jakými tématy se chystáte na této nové desce přijít?

Jsou to podobné témata o kterých by mluvila jakákoliv jiná 2tone kapela. Samozřejmě je tam hodně antirasistických a antisexistických postojů ale také i hodně radosti. Song Daylight je o čemkoliv co se zrovna ve světě děje; slunce každý den vyjde ale je to dvojsmyslná píseň, světlo svítící si na problémy jako např. rasismus, které dnes stále existují.

Frontline je úvodní singl z nové desky, ke kterému máte také zajímavé video. O čem je tento song a jak jste přišli ke konceptu toho videoklipu?

Přední linie protestu se dnes změnili, dnes je to jiné. Za cenu mobilu a přístupu, který ti umožňuje tvůj smartphone. Jsme bombardováni tuny inzerátů a reklam na bezplatný kredit, to a tamto a tohle.... Nepotřebuješ sledovat zprávy na svém smartphonu, můžete sledovat zprávy, jak se odvíjí přímo před vašima očima v reálném čase. Což je na jedné straně celkem děsivé ale, když se nad tím zamyslíte je to velký pokrok.

Co jsi poslouchala za muziku, když jsi vyrůstala, která muzika tě do toho všeho dostala?

Při dospívání jsem viděla, jak celá ta myšlenka "black is beautiful" se krásně rozvijí a rozkvétá. Soul byl pro mladé černé dívky, žijící v té době v převážně bílém Londýně (smích), jako dar z nebes. Lidé jako Bob Dylan a Joni Mitchell mě ovlivnili hlavně svojí politickou prací a písněmi. Mám to z obou stránek muziky a nakonec se to přetavilo do toho co děláme dnes.

The Selecter vytvořili v podstatě další verzi soulu smíchanou s 2tonem a ska!?

Přesně tak. Reggae se ke mě dostalo v polovině 70. let s Bobem Marleym a jeho politicky uvědomělými texty a všechny tyto předchozí vlivy zformovali to, jak jsme chtěli dělat muziku. Na 2tonu jsme nechali náš vlastní podpis, když jsme to všechno dali do jednoho tavícího kotle hudebních vlivů, a tak přišli na svět The Selecter.


ENGLISHFor many of us who were fans of ska back in the 80's when The Selecter was touring with Madness and The Specials can you tell us what brought you back to recording new music and touring?

We came back to touring in 2010 and we have released three new albums since and the reason we did is because some of our contemporaries were happy to be heritage style bands which is fine but we felt that it was important to move beyond "heritage music" and write new songs. We still play songs from "Too Much Pressure" and "Celebrate the Bullet" but that was 37 years ago, well 30 back then we felt that as artists even if it's just for yourself, it's important to create new music and not to live just from the past. It was a challenge but we did it. I'd written a memoir "Black By Design" (2011) it seemed to re-introduce ska to a new generation. A mixed race, female-fronted band it's ideal now. I have always loved music that celebrates different sounds and alternative to what feed to us through X-Factor and the mainstream. I feel you meet the best people in out on the edges of society, similarly the best music for me is on the margins.

The Selecter has always tackled subjects of race and equality. Our world is really divided and seemingly in constant turmoil with Brexit in the UK, Trump here of course. How have you guys been able to stay on message for so many years as a band?

Our message has never been irrelevant. Our message was around before 2tone came around. There's always been a problem, hasn't there? There's always been a disconnect a real disconnect with either economic or social issues. I came up during the civil rights movement here in America when I was 15 years old and that impacted how I felt about the world and how I felt about life. We're continuing to get that message out the best way we know how by our music.

Did it ever feel like it was too much pressure to reform The Selecter given the troubling times we find ourselves in... the rise of UKIP and the far-right in the Britain, the Brexit fiasco and the Black Lives Matter movement in the USA?

No, but it's absolutely fantastic for us to see how all these people are coming out to say NO to people being gun down by police. I read that it was something like 100 people this year being shot. The law of averages alone makes that figure astounding. I have lived a long time and I saw what the civil rights movement was about, all those things that the movement achieved they all came through struggle. Not sitting down and being nice. And I will stand with my black brothers and sisters wherever they may be. As for the UK after Brexit it felt like right-leaning people were able to just come out and blame immigration for all their problems. Great Britain would not be one it is without immigrants. American would not be the country it is today without immigration, same as Australia. Why these muddled-headed people think it's a bad thing, I don’t know? You know that time of the year when summer turns to autumn?

You have a new album Daylight coming out in October. What are some of the themes you explore on this new album?

There are similar themes that any 2tone band would be talking about on this album. Obviously, there's a very anti-racism, anti-sexism stance. There's also a great joy to this album. The song "Daylight" is about whatever really happens in the world; the sun is still coming up tomorrow. But it's still a double-edged song, shining light on problems like race issues that still exist today.

The first single off the new album is "Frontline" which also has an interesting video. What is the song about and how did you come up with the concept for the video?

The frontlines of protesting have changed, there's a different frontline today. For the price of a mobile phone and access with your smart phone, there is the new frontline. We're being bombarded with ads, commercials, ads for free credit, ads for this that and whatever.... You don't need to watch the news anymore with a smartphone; you can watch the news as it unfolds right in front of your eyes in real time. Which on the one hand, it's quite scary but if you think about it, that's quite a big development. The frontline is ever moving.

What music were you listening to growing up that made you want to get into music?

Growing up I saw that whole idea of "black is beautiful" develop and blossom eventually. Soul music was manna from heaven for little black girls that lived in a predominately white town in London (laughs). People like Bob Dylan and Joni Mitchell had an impact on me with their political work and songs. I got it from both sides of music, and that translates into what we do today.

The Selecter created another version of soul music with 2tone and even ska music.

Well, yes exactly. Reggae came along for me in the mid 70's with Bob Marley and his politically conscious lyrics and all those previous influences formed how we wanted to make music. We made our own stamp on 2tone music. When we all put it together in a whole sort of melting pot of musical influences, that's how we came up with The Selecter.

Žádné komentáře:

Okomentovat