pondělí 24. července 2017

Rozhovor - Kaos Urbano

Kaos Urbano možná u nás nejsou tak známí, jako jejich kolegové Non Servium ale já osobně je řadím k tomu nejlepšímu, co se dá ve Španělsku najít. Hudebně jde o španělskou klasiku, kdy většina místních kapel hraje trochu svižnější a agresivnější streetpunk s antisystémovějším postojem, který podle mě v české oi! scéně chybí a i když by se dali zařadit k RASH, u Kaos Urbano rozhodně nejde o nějakou rudou prasárnu typu Nucleo Terco. Kapela vznikla v roce 1996 v Madridu a za těch víc jak dvacet let nahráli devět alb a kromě koncertů po skoro celé Evropě si vybudovali celkem slušné renomé i v Jižní Americe, kde už několikrát hráli. Zatím poslední desku La Hora Del Baile vydali minulý rok a hostoval na ní, mimo jiné i veterán místní scény Fermin Munguruza, bývalý frontman legendárních Kortatu a Negu Gorriak. Jako obvykle, rozhovor se nemotal jenom kolem muziky ale nakousli jsme i historii Španělska, místní poměry ale i sociální situaci na Pyrenejském poloostrově, která od vypuknutí krize není zrovna nejrůžovější.

Zdar, takže klasicky na začátek, mohli byste trochu představit kapelu, jak dlouho už hrajete a říct nám něco málo o scéně v Madridu?

Takže my jsme Kaos Urbano a streetpunku/oi! se věnujeme už 21 let a ještě se nechystáme přestat hrát a skládat. Dalo by se říct, že Madrid je jedním z předních a nejaktivnějších měst co se muziky týká.
 

Za poslední roky vydáváte nové věci skoro každý rok. Vaše poslední album "La Hora Del Baile" jste vydali v roce 2016 a tři předchozí vyšly v rozmezí dvou let, což je poměrně krátká doba. Kde berete tolik času na psaní muziky? A proč ta dlouhá pauza mezi deskami "El Orden Del Kaos" (2005) a "Te Olvidaste De Matarme Al Nacer" (2011)?

Poslední roky jsme hodně aktivní a nepřestáváme skládat a hrát, jak už jsem říkal předtím, prakticky každý den zkoušíme. Dalším faktorem je naše latinsko-americké tour, které jsme absolvovali před čtyřmi roky, které nám dalo spoustu zkušeností, které jsme postupně transformovali v muziku. K tomu bych dodal, že svět zůstává stejný ne-li horší, takže řekněme, že je stále spoustu důvodů pokračovat v tomhle hudebním protestu! Po vydání "El Orden Del Kaos" jsme už hráli spoustu let a v roce 2007 jsme se rozhodli si udělat pauzu, která trvala až do roku 2011, kdy jsme přišli s "Te Olvidaste De Matarme Al Nacer", proto ta prodleva mezi deskami.
 

Před dvěma lety jste spolupracovali s Ferminem Munguruzou, bývalým frontmanem legendárních Kortatu a později také Negu Gorriak na songu "Los Mato El Estado". Jak jste se dostali ke spolupráci s takovým veteránem španělské scény?

Pro nás byl Fermin vždycky politickým a hudebním referentem naší scény. Nacvičili jsme ten song a věděli jsme, že by se mu mohl líbít a tak jsme ho protlačily přes kámoše z Bilbaa a Fermin o společné spolupráci neváhal ani sekundu. Pravdou je, že to pro nás byla velká čest.
 

V roce 2004 jste vydali split album s jihoamerickými Curasbun z Chile. Existuje nějaké spojení mezi scénou ve Španělsku a Latinskou Amerikou? Hráli jste už někdy v Jižní Americe?

Před několika lety byli jediní, kdo nás kdy kontaktovali k nahrání splitka a pravdou je, že se nám to zdálo jako dobrý nápad. Věřím tomu, že jedno z míst, kde máme víc fanoušků, než doma je právě latinská Amerika. Byli jsme tam už celkově třikrát, navštívili jsme Chile, Mexiko, Kolumbii, Venezuelu, Kostariku, Guatemalu a Salvador, kde jsme si zažili naše nejlepší ale i zároveň nejhorší zážitky. Ale na druhou stranu se těšíme až zase dostaneme možnost se vrátit.
 

V porovnání se zbytkem Evropy, můžeme najít hlavně u vás ve Španělsku a Itálii celkem dost RASH skinheadů a kapel, které opěvují bývalý SSSR, bolševismus a kolikrát i vrahy jako Stalin nebo Mao Ce-tung. To je něco co prostě nikdy nepochopím, protože ve skutečnosti realný socialismus nebylo nic jiného, než 40 let propagandy a totality pod diktátem KSČ... prostě něco totálně odlišného, než si pánové umí představit. Takže otázka zní, jaký máte názor na kapely typu Nucleo Terco, RPG-7, Cor Fort, Mosin Nagant, Mencer Vermello, Opcio K-95, Banda Bassotti nebo Erode? A jak vycházíte s takovýma redskinama?

Evidentně v zemích, kde fungovala fašistická diktatura, předpokládám je normální, že lidé vnímají věci odlišně. V našem případě škoda, kterou fašismus napáchal je nepředstavitelná a ze všeho nejhorší je, že to má stále dozvuky i po těch letech, protože tu byli velmi silné fašistické hnutí, které pod ochranou policie a institucí beztrestně vraždili a my jsme proti nim bojovali, jak na ulicích, tak i v institucích. Tady komunisti nedělali to co u vás, naopak bojovali proti režimu a diktatuře. A když už byla řeč o příklonu k Stalinovi a podobných, myslím, že tu jsou věci, které se nedají prostě srovnávat, jak zpíváme v našem songu... Žijem naší historii. A v případě kapel, které jsi vyjmenoval, všichni jsou naši skvělí přátelé a soudruzi v boji se kterými jsme zažili všechno a stále v tom pokračujem. Snažíme se, aby politické rozdíly nebyli žádný problém, máme jasno v tom kdo je nepřítel - fašisti a kapitál!

Já bych k tomu jen dodal: "Kvůli historické zkušenosti s fašismem, přece není potřeba slepě obdivovat opačný politický extrém a úplně stejné svině jako byl Stalin nebo Mao, kteří mají na svědomí miliony lidí. Je to jako kdybych kvůli naší vlastní komunistické historii byl pravičák, který obdivuje diktátory, jako byl Benito Mussoliny, Francisco Franco nebo Pinochet. Žili jsme pod diktaturou KSČ 40 let ale to přece neznamená, že z nás musí být extrémní pravičáci, konzervativci nebo rovnou fašisti.
 

Další otázka bude tak trochu souviset s předchozí. Co byste řekli, že je příčinou toho, že jsou ve Španělsku někteří skinheadi tolik RUDÝ? Má to nějakou souvislost, např. s historií země, nebo čím by to mohlo být?

Myslím, že jsem už odpověděl v předchozí otázce. Historie Španělska byla hodně drsná a museli jsme si toho hodně vybojovat a i teď by jsme v tom měli pokračovat, pokud chceme aby fašismus nepostupoval. Tudíž nestojí za to, přemýšlet o vzájemných politických rozdílech. Musíme pokračovat v boji!
 

Jak se stavíte k samostatnosti Katalánska a Baskicka, podporujete jejich snahu o vlastní stát?

Pevně věříme v sebeurčení národů, podporujeme jejich věc a jako země jsou dnes mnohem dál!
 

Jak vidíte budoucnost punku, protože, když se podívám kolem sebe, tak mám pocit, že zrovna nevidím přicházet mladou krev, novou generaci, lidi ve věku 16 - 18. Spíš bych řekl, že punk stárne spolu s náma. Ve scéně jsem už nějakých 11 let a za poslední roky většinou potkávám, pořád stejné lidi. Jak to vnímáte vy?
 
Tady ve Španělsku pořád přichází nová generace a ve skutečnosti se to zlepšuje, jak ve kvalitě, tak i kvantitě muziky ale i v politických hnutích a pokud se bavíme zrovna o muzice, za posledních pár let vzniklo v Madridu velké množství nových kapel a drží se to mnohem víc, než obvykle. Takže pevně věříme, že tady budoucnost je.
 

Před 4 lety jsem makal v Anglii, kde jsem potkával celkem dost lidí ze Španělska, co se přistěhovali taky kvůli práci. Takže, jak to teď vypadá s nezaměstnaností a vůbec sociální situací ve Španělsku, osm let po krizi?

Situace s nezaměstnaností mladých ve Španělsku je neúnosná, sociální podpory je stále méně a méně, většina sociálních služeb se v rámci úspor seškrtalo, miliony lidí, kteří neměli nic bylo z hodiny na hodinu exekučně vystěhováno... jsme jedna z nejzkorumpovanějších zemí v Evropě. Tady má člověk několik možností, emigrovat za lepším životem a nebo tu zůstat, bojovat a zkusit všechno změnit. Obě možnosti zasluhují respekt ale jestli je něco jasné, tak to, že situace ve Španělsku je dlouhodobě špatná.
ENGLISH


 

Hi, for the beginning, could you little bit introduce your band, how long have you been already playing and tell us something about scene in your city?

Hi! We are Kaos Urbano and we have been doing streetpunk/oi! for already 21 years and still we aren't going to stop playing and composing. We can say that Madrid is one of the most leading and active cities in regards to music.
 

In last years you are releasing new stuff almost every year. Your latest album "La Hora Del Baile" was released in 2016 and three previous ones were out after two years, which is quite short time. Where are you taking too much time for making of new music? And why did you have so long break between albums "El Orden Del Kaos" (2005) and "Te Olvidaste De Matarme Al Nacer" (2011)?

In the last years we have been very active, without break in playing or composing like I said before. Practically we are rehearsing every day and then there is also factor of our Latin American tour where we have been four years ago and it gave us many experiences which we gradually transformed into the music. I would also add that current world stayed the same or maybe worse, so let's say that there are still reasons to continue in making this music protest. After releasing of "El Orden del Kaos" we were playing lot of years and in 2007 we decided to make a break, that break took until 2011 when we came with "Te Olvidaste De Matarme Al Nacer", that's why there was so long time between these albums.
 

Two years ago you colaborated on song "Los Mato El Estado" with Fermin Munguruza, former frontman of legendary Kortatu and later Negu Gorriak. How did you get to colaboration with such a veteran of spanish scene?
 
For us Fermin was always political and musical referent of our scene. We rehearsed this song which we knew he could like and through our friend from Bilbao we passed this song and Fermin doesn't hesitate for a second about common collaborate. Truth is that it was a big pleasure for us.
 

In 2004 you released split album with South American band Curasbun from Chile. Is there any connection between scenes in Spain and Latin America? Have you ever played in South America?

Long time ago they were only ones who contacted us to recording of split album and truth is, that it seemed to us like a good idea. I belive that one of the palces in the world where we have more fans than home is just Latin America. We have been there alerady three times, we visited Chile, Mexico, Colombia, Venezuela, Costarica, Guatemala and El Salvador, where we experienced our best and the worst experiences of our lives, but we are looking forward to return back if we will have chance.
 

In comparing with rest of Europe mainly in Spain and Italy we can find lot of RASH skins and bands which admire former USSR, bolshevism and sometimes also murderers as Stalin or Mao Tse-tung. It's something what I (and other people from post-communist part of Europe) can't understand, because reality of socialism was actually 40 years under dictatorship of Communist Party, political prisoners, closed borders, censorship, people in emigration and in 1968 occupation by USSR... just totally different than these guys can imagine. So question is, what do you think about bands like Nucleo Terco, RPG-7, Cor Fort, Mosin Nagant, Mencer Vermello, Opcio K-95, Banda Bassotti or Erode? And how do you get on with these redskins?

Evidently in countries where was fascist dictatorship I suppose it's normal for people that, they fell things differently. In our case the damage has done by fascism is unimaginable and worst of all is, that it still hurts because there were very powerful fascist movements, which were murdering with impunity, under the protection of the police and institutions and we were fighting against them as on the street and also in the institutions. Here communists didn't do what they did in your country, here they were fighting against regime and dictatorship. And when you were speaking about Stalin and others I think here are things which you can't compare, like we sing in our song... "We live our history". And in the case of all bands which you named all of them are our great friends and comrades in struggle, with whom we have experienced everything and we still carry on. We try in order that our political differences weren't any problem. For us is clear who is the enemy - fascists and capitalism.

I would just add, because of fascist history doesn't mean that is  need blindly to admire opposite political extreme and same bad murderers like Stalin or Mao who killed milions of people. It's like if I would be because of our own communist history, right-winger who admire dictators as Benito Mussoliny, Francisco Franco or Pinochet. We lived under dictatorship of Communist Party for 40 years but it doesn't mean that we need to be extreme right-wingers, conservatives or even fascist.
 

Next question is little bit related with previous one. What do you think is the reason that some skins in Spain are too much RED? Does it have any relation with, for example history of your country or what it could be?

I think I've already answered in the previous question. History of Spain has been hard and we had to fight a lot and also now we should continue if we want to stop advance of fascism. It doesn't worth it thinking about our politics differencies, we have to struggle.
 

What is your stance to independence of Catalonia and Basque, are you supporting theirs effort for own independent state?
 
We firmly belive in self-determination of nations. We suport their cause and as the countries, today they are much farther.
 

How do you see future of punk, oi! and hardcore, because when I look around me I have impression that I don't see coming young blood, new generation, people in age 16 - 18. I would say that punk is getting old with us. I have been in scene 11 years and mostly I'am meeting in last years still same people. What do you think about that?
 
Here in Spain is always coming out new generations and fact is that is getting better, more quantity and also quality, both in music and politics movements. And when we are talking about music, in last recent years in Madrid appeared a big amount of new bands and it keeps more than usually. So we firmly belive that here is a future.
 

Four years ago I spended, because of work almost one year in England where I was meeting lot of young people from Spain who moved there also because of work. So how it looks with unemployment and social situation now in Spain after economical crisis from the year 2008?

The situation with unemployment of youth in Spain is unsustainable. Social aid is still less and less, most of social services were cuted of, within a government cuts, milions of people who had nothing were from hour to hour evicted... we are one of the most corrupted coutries in the Europe. Here you have just several options, move out to other country for better life or stay here, fight and try to change everything. Both options deserve respect but if something is clear, situation in Spain is bad for long time.

Ok thanx for your time, that's all. Salud!

Žádné komentáře:

Okomentovat