pondělí 1. května 2017

Rozhovor - Ballantynes

Západní Kanada není zrovna místem, které byste si spojovali se soulem a přesto i tady se dá najít celkem silná a pulzující scéna. Právě Ballantynes z východního Vancouveru tu zastupují soul a pár jejich členů mělo na starosti i místní northern soulový allnighter. Kapela spojuje soul s dalšími prvky a výsledkem je jejich originální garage-soul. Celkem pětičlenné kombo se zatím nevydalo za hranice Severní Ameriky ale co není může být. Zatím byli k vidění jen v Kanadě a USA a před pár lety část kapely doprovázela legendárního Stranger Cola na místním Vicotria Ska Festivalu. No a pokud máte rádi kapely jako The Inciters nebo Elevations, tak přesně pro vás je toto interview. Za kapelu odpovídala Jeny.Zdar, Takže na začátek, mohla by jsi představit vaší kapelu, předpokládám, že vás v Čechách moc lidí znát nebude. Odkud jste, jak dlouho už hrajete a něco k vaší diskografii?

Zdravím Porkpie a Českou republiku! Ballantynes jsou garage-soul band z Vancouveru v Kanadě tvořen šesti kámoši. Já jsem Jen, zpívám a hraju na klávesy. Pak tu je taky Corey (kytara), Jarrod (zpěv a kytara), Vanessa (zpěv), Max (basa) a Mick (bicí). Mívali jsme dva bubeníky ale teď už máme jen jednoho. Hrajeme spolu něco málo přes pět let a zatím jsme vydali tři 7" singly, EP, jedno LP a kazetu, která je vlastně kolekcí siglů plus bonus v podobě našeho prvního coveru co jsem se naučili, což byl song od Clash.
 

Nedávno jste vydali na kazetě kolekci vašich singlů. Proč jste se rozhodli pro tenhle formát, který byl a pořád je tak nepraktický? Mě to prostě nedává smysl, protože spousta dnešních hi-fi systémů je buď na CD nebo USB a prakticky nikdo už dnes nevyrábí kazeťáky? Nehraje v tom taky trochu roli i tlak dnešního trendu, kdy spoustu kapel (hlavně v hardcore scéně), začali znovu vydávat na kazetách?

O žádný tlak nejde. Byl to jeden z těch "proč ne" nápadů. Máme rádi všechen náš materiál na vinylu ale kolikrát musíš vydržet ty měsíce a měsíce mučícího čekání, než se nahrávka připraví a vylisuje. Naše kazeta byla hotová během několika týdnů od doby, kdy nás to napadlo! Pro kapely je to celkem dostupný způsob, jak dostat svojí muziku (fyzicky) mezi lidi! Je to levný, rychlý a jednoduchý a není to žádný velký závazek, protože můžeš udělat hodně malou objednávku. Takže to může být spontánní, což pro nás bylo. I když koluje takový vtip o tom, kolik kapel co vydaly něco na kazetě, to nikdy neslyšely, protože nikdo v kapele nemá kazeťák... To se může ale i nemusí týkat i nás.

Vaše první album Dark Drives, Life Signs, jste vydali před dvěmi lety. Pracujete na nových věcech nebo je druhé album ještě běh na dlouhou trať?

Jo pořád děláme na nových věcech! Máme nahrány čtyři nevydané songy, na které jsme opravdu hrdí, ty by měly být brzy venku. Dva tracky jsme nahráli ve Vancouveru ve Warehouse studiu s naším producentem Felixem Fungem a další dva jsme nahráli v B-Side studiu v Portlandu s Gregem Pothierem. Máme další nové songy na kterých děláme a doufáme, že bysme mohli letos v létě neco nahrát. Nejsme si jistí, jestli půjde o LP nebo EP, nebo prostě jen víc singlů ale nějakou novou muziku určitě tento rok uslyšíte.
 

Hráli jste už někdy s nějakou legendou nebo veteránem soulu, jako doprovodná kapela nebo alespoň jako předskokan a je někdo ze soulu s kým byste si chtěli jednou zahrát?

Ballantynes jako backing band nikdy nevystupovali, i když půlka kapely (Jarrod, Mick a Já) zformovali část doprovodné kapely pro Stranger Cola, když hrál před pár lety ve Victorii, v rámci každoročního Victoria Ska Festu. Je to opravdu osobnost! Měli jsme to potěšení, že jsme mohli tady ve Vancouveru už třikrát předskakovat Lee Fieldsovi. Jeho hlas je prostě samotná síla přírody.
 

Jestli mám dobré info tak Ballantynes se zformovali z party DJs, kteří u vás ve městě pořádali northern soul allnighter s názvem East Van Soul Club. Hrajete pořád jako DJs a jak to vypadá s Northern Soulem ve Vancouveru a Victorii, je dost akcí a lidí?

Jarrod a Corey patří tady ve Vancouveru k místním DJs. Občas na plakátech uvidíš slovo "Motown" ale opravdový "Northern Soul" allnighter se ve Vancouveru odehraje jen párkrát do roka a jsou docela ojedinělý ale soulu oddaných je celkem dost. Corey taky dělá  party s názvem Boss Takeover, kde pouští early reggae & rocksteady a návštěvnost roste každý rok. Jarrod měl každý měsíc northern soul allnighter (East Van Soul Club), který byl hodně speciální, protože hrál pouze ze 7" singlů a vždy jen z určitých roků 60. let. Ve východním Vancouveru to bývala skvělá klubová noc, která fungovala spoustu let a někteří z nás se tam poprvé potkali. Ale nic netrvá věčně a od té doby, co to před pár lety skončilo se nový fans uchytili v jiných klubech, pod jinými jmény a s nepatrně odlišnými kritérii co hrát. Victoria má taky svůj allnighter Garden City Soul Club, který hostuje spoustu skvělých akcí. Takže jo, lidí a akcí je dost!
 

Dá se na západním pobřeží Kanady mluvit o nějaké Mod/scooter scéně, podobně jako o Mod scéně v Kalifornii, která má kořeny v 80. letech, nebo je tahle subkultura v Kanadě už dávno mrtvá a to co můžeme vidět jsou jenom fragmenty a ojedinělí jednotlivci?

Jsem jenom občasný pozorovatel ale řekla bych, že skůtr scéna na západním pobřeží Kanady je součástí celé skůtr scény západního pobřeží Severní Ameriky. Skůtrysti z Vancouveru jezdí do Seattlu a Portlandu aby navštívili každou klubovou scooter rally a naopak spousta američanů jezdí do Kanady na rally ve Vancouveru a Victorii. Mívali jsme dva bubeníky a Trevor, který už delší dobu není v kapele je mechanik ve skůtr shopu Vespa Metro. Náš další bubeník Mick, má dokonalou starou PGO z doby, kdy firma v 80. letech spolupracovala s Piaggiem. Takže skůtr scéna tu žije a celkem funguje, alespoň v prostředí kolem mě. I když asi bych to nespojovala s nějakým určitým stylem hudby, alespoň ne tady... Na skůtr akcích totiž můžeš vidět kapely jako jsme my, stejně tak i punk nebo ska nebo klidně bys mohl slyšet DJe hrát soul, brit pop nebo hip hop z devadesátek.
 

I když to nesouvisí s muzikou, musím se stejně zeptat. Co se ti vybaví, když se řekne Česká republika nebo Praha? A může to být klidně i nějaká kapela, jestli znáš!

Byla jsem v Praze! Líbilo se mi tam. Je to tak zajímavé místo. Lidi jsou tam otevření, moderní, navíc město, kde žijí se skládá z architektury z mnoha různých historických období. Trochu jsem cestovala střední Evropou a Praha tímhle způsobem opravdu vyčnívala. Když tak přemýšlím o Praze, taky si vzpomínám na zajímavé graffiti, skvělé jídlo a jeden gay bar s tajným vchodem, do kterého jsem vešla, kde bylo spoustu pěkných kluků.
 

A poslední otázka! Bude nějaká šance v budoucnu, vidět  Ballantynes i v Evropě?

Je to náš sen zahrát si v Evropě. Budem na to tlačit příští rok! Uvidíme se v první řadě ok?ENGLISH

 


Hi! On the beginning could you itroduce your band because I think that not much people in Czech republic knows your band. Where are you from, how long have you been already playing and something about your discoraphy?

Hi Porkpie, hi Czech republic! The Ballantynes are a garage-soul band from Vancouver, Canada made up of six good friends. I’m Jen, I sing and play keyboard. There’s also Corey (guitar), Jarrod (vocals, keys and guitar), Vanessa (vocals), Max (bass) and Mick (drums). We used to have two drummers, now we have only one. We’ve been playing together for a little over five years and have released three 7" singles, EP, one LP and a cassette that’s a collection of the singles plus a bonus recording of us doing the first cover we ever learned, which was a Clash song.
 

Recently you released collection of your singles on tape/cassette. Why did you decide for this format, which was and still is so impractical? For me it doesn't make sense because most of todays hi-fi systems are made for CD's or USB and practically nobody is making hi-fi or radios for cassettes. Was there little bit pressure of current fashion when lot of bands (especially in hardcore scene) are again releasing on tapes?

No pressure, it was sort of a "why not" thing. We love having all our material on vinyl but you often have to endure an agonizing wait of months and months to get records pressed. We got our tapes made within a couple of weeks of having the idea! It's a really accessible way for bands to distribute their music physically. It's cheap, fast and easy and not a huge commitment because you can make a very small order. So it can be spontaneous, which it was for us. Although there is a running joke about how many bands have released cassettes that they haven't ever heard because nobody in the group has a tape player... we may or may not fall into that category.
 

You released your first album Dark Drives, Life Signs two years ago, are you working on new stuff or second album is still long time run?

Yes we are always working on new stuff! We have four unreleased songs recorded that we are really proud of, those should come out soon. Two tracks were recorded in Vancouver at the Warehouse studio with our producer Felix Fung and two were recorded at B-Side studio in Portland with Greg Pothier. We have other new songs that we are working on and we are hoping to do some recording this summer. We're not sure if it will be an LP or EP or just more singles, but there will be definitely new music to hear this year.
 

Have you ever played also with some legend or veteran of soul as backing band or just like support and is there anybody from soul who is your big wish to play with?

The Ballantynes have not performed as a backing band, although half of us (Jarrod, Mick and Jen) formed part of the backing band for Stranger Cole when he came to Victoria to perform as a part of the annual Victoria Ska Fest, years ago. He is such a cool character! We have had the pleasure of opening for Lee Fields three times here in Vancouver. His voice is a force of nature.
 

If I have right informations Ballantynes were formed from bunch of DJs who were doing in your city northern soul allnighter East Van Soul Club. Are you still playing as a DJs and how it looks with Northern Soul nights in Vancouver and Victoria is there enough events and people who cares?

Jarrod and Corey are both working DJs here in Vancouver. You'll see the word "Motown" on posters sometimes, but the true "Northern Soul" DJ nights in Vancouver only happen every few months and are pretty unique, so there's a good turn-out of devotees. Corey is also DJing a night called Boss Takeover where he plays OG reggae & rocksteady and attendance is growing every month. Jarrod used to have a monthly Northern Soul night (East Van Soul Club) that was really specific because they would only play 45's and only from certain years in the 1960's and no other time. It was a great club night in east Vancouver that ran for many years and that's where some of us met each other. But these things don't last forever and since they stopped a few years ago, new fans have taken the reigns in different venues under different names, with slightly different criteria of what they play. Victoria also has their Garden City Soul Club that hosts cool events. So yes, there are people who care!
 

Is possible to speak about any Mod/scooter scene on the west coast of Canada, similarly like Mod scene in California which has roots in the 1980's or in the Canada this subculture is dead and only what we can see now are fragments and sporadic individuals?

I'm only a casual observer, but I think the scooter scene on the west coast of Canada fits in with the overall west coast of North America scooter scene. Scooter people from Vancouver travel down to Seattle, Portland and beyond to attend each club's rallies and lots of Americans come to Canada for the Vancouver and Victoria rallies. We used to have two drummers and the one who is no longer in the band (Trevor) is a mechanic at a scooter shop down the street called Vespa Metro. Our other drummer, Mick has a cool old PGO from when the company collaborated with Piaggio in the 1980's. So the scooter scene is alive and well, at least in my world. Although I wouldn't associate it with any particular style of music, at least not here... at a rally event you might see a band like us or a punk band or a ska band or you could just as easily hear a DJ playing soul, brit pop or 90's hip hop.
 

Although it's not related with music but I have to ask. What you imagine when you hear Czech republic or Prague? And it can be perhaps some band if you know!

I've been in Prague! I loved it, it's such an interesting place. The people are very forward-thinking and modern and yet the city where they live is set on a backdrop of architecture from many different eras of history. I travelled a bit through central Europe and your city stands out in that way. When I think of Prague I also remember interesting graffiti, great food and a gay bar I went to, that had a secret entrance and many good looking men inside.
 

And last question, will be any chance to see Ballantynes in Europe in near future?

It's a dream to play for you in Europe. We will be pushing for it next year! See you in the front row ok?

Žádné komentáře:

Okomentovat