čtvrtek 2. března 2017

Rozhovor - Harrington Saints

Harrington Saints oi!punk ze slunné Kalifornie, jste mohli už několikrát vidět i v Čechách, naposledy v říjnu 2015 na Sedmičce, kde si zahráli s pražskými Punto D' Onore. Kapela hraje nepřetržitě, od roku 2005 a pravidelně se objevuje i v Evropě, kde je můžeme s největší pravděpodobností potkat i letos. V čele kapely stojí hora masa, zpěvák Darrel, který stojí za většinou textů. Jeho postoje a názory se samozdřejmě promítají i do jednotlivých textů, které si s americkým konzumerismem a politikou vůbec neberou servítky. Jak vidí dnešní Ameriku, Donalda Trumpa a oi!&punk scnénu v Evropě a ve Státech se dozvíte v následujícím rozhovoru.


 


Zdar mohl bys v krátkosti představit Harrington Saints, odkud jste, jak dlouho už hrajete a čím se jednotliví členové živí v civilním životě?

Zdar! Dík za rozhovor! Harrington Saints jsem já Darrel na vokálech. Byl jsem barman / vedoucí ale teď jsem spíš fotrem doma a dělám většinou brigády. Na basu hraje Duece Miller - facilities manažer, na kytaru Jay Shepard - IT, bicí Forrest Maestretti, taky IT a Mike na hlavní kytaru - prodává vybavení do restaurací. Většina z nás žije v Alamedě v Kalifornii, vedle Oklandu a dva z nás v severní části Bay Area (okolí San Francisca). K dnešku má kapela za sebou 12 let, všichni původní line-up, jenom Deuce přišel na post basáka v roce 2009, když jsem to vyměnil jen za vokály.
 

Do teď jste vydali dvě alba ale na druhou stranu Harrington Saints májí na kontě hromadu EP a splitů s jinými kapelami. Poslední split EP "Pick Your Poison" s kapelou Control, jste vydali v roce 2016 a vaše minialbum Fish & Chips v roce 2015. Co to dát vše dohromady na jedno album a vydat to jako kolekci singlů? Přemýšleli jste někdy o tom?

Jasně, ve skutečnosti jsme to už udělali v roce 2013, před naším anglickým tour. Vydali jsme "Betting on a Longshot" jako kolekci singlů a EPs nahraných do roku 2013. Jsou na tom dokonce i dva bonusové tracky. Potom jsme vydali singl Upright Citizen/Let's go Rob a Bank, z roku 2014. A pak ty dvě co jsi právě zmínil. Nejsem si jistý o distribuci v Čechách ale příště až přijedem, tak je vezmeme sebou.
 

Máte poměrně kritické texty, což je perfektní, baví mě, když má oi! nějaký názor a nebojí se být trochu političtější, ne jenom nudný kolovrátek o "skinheadský hrdosti" a "pivu, botech a kšandách" a hlavně "žádná politika!" Spoustu skinů ale tvrdí, že ve skinhead scéně není pro politiku místo, co si o tom myslíš?

Já si naopak myslím, že oi! a punk JE TO MÍSTO, kde máš a vyjadřuješ svoje postoje. Já osobně jsem hodně politický. Ne všichni v kapele jsou ale všichni máme nějaký společný základ, kde stojíme. Deuce a já píšeme všechny texty. Často spolupracujeme a ostatní v nás mají velkou důvěru a nechávají nás dělat cokoliv chceme. Teď musím říct, že bych nikdy nenutil někoho hrát song, který by šel proti nečemu v co věří. Moje názory můžou být někdy extrémní, takže se snažím držet v mantinelech a psát o věcech, v kterých je 100% shoda.


Vím, že jste jako kapela podporovali Bernieho Sanderse v prezidentských primárkách. Co je alespoň v USA neobvyklé, on se otevřeně nazýval demokratickým socialistou. Jako evropanovi mi příjde, že v USA je vnímání toho, co je politicky levicové, trochu jinde, než tady v Evropě. Co my vidíme jako sociálně demokratické, nebo socialistické může být americkými médii a establišmentem vnímáno, jako "radikálně levicové" nebo (pro ty paranoidnější jedince) dokonce jako "komunismus". Vnímá americká společnost levicovou politiku stejně a myslíš, že by to mohl být důvod, proč se Demokratická strana Sanderse zbavila?

Dobrá otázka! Demokratická strana se Sanderse nezbavila, protože není členem. Je nezavislý. Nicméně s nimi většinu času spolupracuje. A k další části tvojí otázky... Je to poprvé v mém životě, kdy jsme měli někoho, kdo použil výraz socialista, k vlastnímu popisu v hlavních volbách, obrovských volbách, celostátních! Máš pravdu v tom, že v Evropě by byl těžko levicový, kdežto v Americe to vypadá, jako něco "radikálního" nebo alespoň mimo mainstream. Ano, američani smýšlejí proti-socialisticky, ve všech směrech to pro ně není jenom komunismus ale sovětský styl komunismu. Po generace tu v tomhle směru, byla těžká, mozek vymívající propaganda. To je příčinou. Nicméně se to mění a spoustu mladších si myslí, že socialismus, alespoň v nějaké míře je správná a spravedlivá věc. Prostě vidí, že neomezený kapitalismus ničí životní prostředí a uspořádání společnosti.
 

USA o sobě rádi tvrdí, že jsou "nejskvělejší" zemí na světě, celý svět je tím neustále krmen z amerických filmů, kde to vidíš každou chvíli. Ale celý svět také ví, že USA je země velkých sociálních rozdílů, kde nefunguje bezplatná zdravotní péče, pojištění, bezplatné vzdělání.... v podstatě sociální stát, který ve většině evropských zemí "funguje" od konce druhé světové války. Jak se žije v USA, ve společnosti pod tak silným neoliberálním tlakem, kde všechno podléhá penězům a tržním principům?

Život v USA je dobrý ale zároveň i na hovno! Máme nádhernou zemi s některými úžasnými lidmi a dosáhli jsme spousty věcí v naší krátké historii. Nicméně hodně lidí jsou totálně zaslepeni zdejší propagandou... To jsou hlavně ty, kteří neustále prohlašují, jak skvělí a svobodní jsme. Většina z nich nikdy neopustila stát ve kterém se narodili a určitě nikdy nebyli mimo Státy. Jenom slepě konzumují to, co je jim předhazováno. Já jenom vždycky doufám, že nás kvůli těmhle lidem, zbytek světa v tomhle směru nesoudí. Nemáš tu zdravotní péči, bez náročné práce a přesto musíš pořád platit hromadu peněz. Cena za vzdělání je extrémně vysoká. Bez vzdělání neseženeš dobrou práci, takže to drží spoustu lidí u dna. Jseš svobodný ale s největší pravděpodobností budeš celý život pracovat na tom abys měl slušný život, jídlo, přístřeší, oblečení atd. Dostaneš jeden týden dovolené ročně dva, když máš štěstí, vyhodit tě můžou kdykoliv. Je jen málo prací, kde zaměstnancům pomáhají odbory. Takže neustále honíš peníze abys uživil vzdělání, ošacení a bydlení pro svou rodinu. Příjde vám to jako svoboda? Jediná věc ve které jsme nejlepší, je se navzájem zabíjet a žraní!


Celý svět teď řeší Donalda Trumpa. Jak si vysvětluješ, že mohl vyhrát někdo tak egoistický s názory tupýho burana, odněkud z Texasu? Pokud Hillary Clinton představovala pro američany někoho, kdo by jenom dál udržoval status quo, někoho kdo má vazby na Wall Street, tak proč lidi místo ní volily Trumpa, který je vlastně stejnou sračkou, biznisman, další figurka z Wall Streetu, jenom s kontroverzním postojem a názory. V mých očích nepředstavuje absolutně žádnou změnu, pro sociálně-ekonomický systém v USA. Co si o tom myslíš?

Trump vyhrál, protože spoustu lidí jednoduše nevolilo. Všichni si mysleli, že kdyby vyhrála Hillary, byla by to stejná sračka další čtyři roky. Lidi co volili Trumpa si mysleli, že býval "řadovým občanem" (jo! jasně! zkurvenej milionářskej egomaniak) a že by skoncoval se starou politikou Washingtonu. Nakonec dokazuje, že to bude daleko horší. Taky spousta lidí v USA jsou rasisti a myslí si, že jejich země (a bílá privilegia) se jim pomalu vzdalují. Doufejme, že bude brzy obžalován, když neustále pokračuje s porušováním zákonů.
 

Jako americká kapela s nějakou zkušeností z Evropy, řekl bys, že je nějaký rozdíl v rámci punku & oi! mezi USA a Evropou, co se týče organizace koncertů, klubů, fans, promoterů apod.?

Jasně, rozhodně! Evropani se zdají být do muziky mnohem víc zapálení, víc než Američani. Taky je to silnější scéna, kde spoustu lidí dělá show, provozuje kluby, píše ziny atd. V Evropě je mnohem aktivnější komunita! Proto sem rádi jezdíme. Lidi to zajímá, věnují se tomu, můžeš vážně pokecat a ne jen se ukázat, postěžovat si a ožrat se.
 

Hráli jste už několikrát i v Čechách, jaké jsou tvoje dojmy z naší země a kdy tady uvidíme Harrington Saints znovu?

Milujeme Českou republiku! Nejlepší publikum, nejlepší pivo!!! Vždycky si na EU tour zajhrajeme i v ČR. Měl jsem čas, před pár lety, po našem tour, tady strávit pár dní. Je to nádherná země s úžasnými, inteligentními lidmi. Jedna z mých nejoblíbenějších, kde jsem zatím byl.

Díky za rozhovor. Na našem facebooku a stránkách se brzy objeví data našeho EU tour, takže se přijďte podívat!!!
ENGLISH


 

Hi could you shortly introduce Harrington Saints, where are you from, how long have you been playing and what is employment of members from band in "civil" life?

Hi! Thanks for the interview! Harrington Saints is myself, Darrel on vocals. I was a bartender / manager but now mostly stay at home like a Dad and work just part-time these days. On bass is Deuce Miller - facilities manager, on guitar Jay Shepard - IT support, drums Forrest Maestretti also IT support and Mike lead guitar - restaurant equipment sales. Most of us live in Alameda in California, next to Oakland and 2 guys live in the northern part of the Bay Area. As of now, the band has completed 12 years! All original line up. Deuce came in on bass in 2009 when I switched to just vocals.
 

You have released so far two albums but the other hand Harrington Saints has lot of EPs and splits with other bands. Last EP Pick Your Poison with band Control you released in 2016 and your minialbum Fish & Chips in 2015. What about to put together all singles on the one album and publish it as singles collection? Did you ever think about this?

Well, We actually did it in 2013 before our UK tour. We released "Betting on a Longshot" singles collection with all of the singles and EPs up through 2013. It also has two bonus tracks on it. After that we released a single in 2014 Upright Citizen/Let's go Rob a Bank. Then the two releases you just mentioned. Not sure about the distribution in Czech but next time we come we will bring copies!!!!
 

You have quite critical lyrics, which is perfect I like when oi! has some opinion and isn't afraid to be little bit political, not just in boring circle about "our skinhead proud" and "beer, boots and braces" and mainly "no policy!" But lot of skins claims that in skinhead scene is not place for policy, what do you think about that?

I absolutely think oi! and punk IS THE PLACE to have and express your views. Personally I'm very political. Not everyone in the band is but we all have some common ground on where we stand with things. Deuce and I write all the lyrics. Many times we collaborate and the others have great trust in us and let us do whatever we want. Now, that being said, I would never force someone to play a song that went against something they believe (my views can be extreme sometimes) so I try to be polite and write about subjects where there is 100% approval.


I know that you were like a band supporting Bernie Sanders in primary election. What is at least in USA unusual, he was openly calling himself as democratic socialist. Me as europian have a impression that in USA is perception of what is politicaly left little bit different then here in Europe. What we see as social democratic or socialist can be seen by US media and establishment like "radical left" or (for very paranoid individuals) "communism". Do american society has same perception for left-wing policy and do you think that it could be reason why Democratic Party got rif of Sanders?

Good question! The Democratic Party did not "get rid of Sanders" because he isn't a member. He is an independant. He does however, work with them a majority of the time (we call this caucusing). As for the other part of your question.... It is the first time in my life we had someone use the term socialist to describe themselves in a main election. A huge election! You are correct in saying that in Europe he would be barely left wing and whereas in America looked at as somewhat "radical" or at least out of the mainstream. Yes, Americans think ain't socialist of any kind is not just communist but soviet style communist. There has been generations of brainwashing propaganda about this. That is the reason. However, it is changing and many young people are thinking that socialism, at least to some degree is a good and fair thing. They see that unfettered capitalism is destroying the environment and the fabric of our society.


USA likes claim that is a "greatest" country on the world, all world si feeding by american movies, where you can see it in every occasion. But all the world also knows that USA is country of big social differences, country where is not working free healthcare, insurance, education for free.... basically social state, which has been "working" in most of europian countries since end of second world war. How is life in USA in society under strong neoliberal pressure where everything depends on money and market principles?

Life in the USA is very good and very bad all at the same time! We do have a lovely country with some amazing people and we have accomplished many things in our short history. However, many people are so blinded by propaganda here.... these are the ones walking around saying how great and free we are. Most of these people have never left the state in which they were born and certainly haven't ever been out of the country. They blindly consume what is told to them. I hope always that the rest of the world doesn't judge all of us in this way because of these people. There is no healthcare without a very demanding job and you still must pay a lot of money. Education costs are extremely high. Without education, you can not get a good job. So it keeps a lot of people down. You are "free" but you will most likely work your life away just to have a decent life... food, shelter, clothing etc. You will get one week holiday a year. Two if you are lucky. You can be fired at any time. There are very few union jobs to help workers. So, you are constantly chasing money to feed educate clothe and house your family. Does this sound like freedom to you? Only thing we are greatest at is killing each other and eating!
 

All world now is talking about Donald Trump. Can you explain how could win somebody so egoistic, with opinions like some stupid redneck from Texas? If Hillary Clinton meant for americans just somebody who will keep status quo, who is conneted with Wall Street, why people voted instead of her for Trump, who is just same shit, businessman, another guy from Wall Street just with controversial stance and opinions. In my eyes he doesn't mean any change for social-economical system in USA. What do you think?

Trump won because many people simply didn't vote. Everyone thought Hilary would win and it would be same shit four years more. People that vote for Trump thought he was a "regular guy" (yeah! right! he is a fucking billionaire egomaniac) and would end the same old politics from Washington. Well he is proving only to make it FAR worse. Also, many white people in USA are racist and think their country (white privilege) is slipping away. He stands for keeping this intact. Hopefully, he will be impeached since he continues to break the law.
 

As a american band with some experience from Europe, would you say that there is some difference within punk & oi! between USA and Europe with regard to organization of gigs, clubs, fans, promoters etc.?

Yes, definitely! The europeans seem to be really into the music and it's message more than Americans. Also, it's a stronger scene with people doing shows, clubs, zines etc. It's a much more active community in Europe! This is why we like to come. People are very interested to engage and have a serious talk and not just show up, complain and get drunk.


You have also played several times in Czech, what are your impressions from our country and when we will see Harrington Saints here again?

We love Czech republic! Best crowds, best beer!!! We will always play CZ on tour. I got to spend time there after tour a couple years ago. It's beautiful country with amazing, intelligent people. It's one of my favourite countries I have been to.

Thanks for the interview. There will be euro dates posting on our facebook and website soon!!! Come out and see us!!!!

Žádné komentáře:

Okomentovat