úterý 27. září 2016

Rozhovor - The Skints

Londýnští The Skints se za těch pár let, co se pohybují na scéně staly jednou z nejoblíbenějších britských ska & regge kapel, které bych společně třeba s Buster Shuffle s klidem zařadil k reprezentantům současného britského ska. O jejich reputaci svědčí, nejen mraky koncertů po Evropě ale i jejich návštěvy USA, kde si taky nevedou špatně. Minulý rok vyšla jejich nová deska FM, na které se objevilo spoustu hostů, od dee-jays a MCs jako Tippa Irie, Horseman nebo Rival a která dokonale vystihuje to o čem tahle kapela je. Protože, i když staví na reggae základech, v jejich muzice najdete spoustu dalších vlivů, od dubu, ska & rocksteady, až po rap.


 Zdar, tak myslím, že zrovna asi není potřeba The Skints, nějak představovat. Myslím, že už máte celkem slušnou reputaci. Mohli byste jenom prozradit, jak dlouho už hrajete? Změnila se nějak sestava od té doby?

Díky! The Skints, tak jak nás znáte hrají společně od roku 2007. Bylo pár ranných inkarnací kapely, už ve škole, kdy jsme hráli na pár lokálních show ale od té doby, už pořádně hrajeme a nahráváme. The Skints jsou Marcia Richards, Jon Doyle, Jamie Kyriakides a Josh Waters Rudge.
 

Minulý rok vám vyšla vaše třetí deska FM, podle mě je to zatím asi nejlepší album, které muselo zabrat spoustu práce. Souhlasíte se mnou?

Dík moc! Ano s tím bych i souhlasil, že jde o nejlepší desku haha! Ve skutečnosti to byla celkem zábava pracovat na tomto albu, strávili jsme super chvíle s Princem Fatty a Peterem Milesem, při tvorbě a nahrávání songů. Nechali jsme hodně věcí čerstvých a spoustu melodií na FM bylo napsáno ještě v ten den, kdy se nahrávali, což znamenalo, že celý projekt byl víc o zachycení momentu a to je to, o čem by album podle mě mělo být.


Na kontě máte tři alba a jedno EP, každá deska je prostě originál a je vždycky odlišná od té předchozí ale pořád je znát, že tohle jsou The Skints. Jak to děláte, že s takovou rozmanitostí si pořád dokážete udržet vlastní styl?

Ve skutečnosti na to nemám přímou odpověď... Jsme tak ponořeni v muzice a kapele, že se prostě vždycky snažíme rozvíjet náš vlastní styl. Pořád se snažíme dělat nový věci, čerpat ze starší muziky ale i nový a přetavit to do stylu a mody The Skints, což si myslím, že právě přichází s časem a poznáním sebe sama a vlastních schopností.


Máte celkem moderní sound, nicméně pořád je ve vaší muzice slyšet spoustu odkazů ke kořenům jam. muziky (ska & rocksteady). Považujete za důležité držet "oldschool" stále naživu?

Jasně, myslím, že existuje spoustu skvělých kapel, které se soustředí na hraní určitého stylu nebo éry jamajské muziky a jsou hodně přísní, co se týče jejich schéma bicích a nástrojového obsazení a je to super, spoustu z nich jsou moje oblíbené kapely. Nicméně v The Skints jsme sice ovlivněni i starší muzikou ale uvědomujeme si, že tohle není 1969 ani 1974 nebo 1983 nebo jakákoliv jiná éra z které se snažíme čerpat, navíc od té doby vzniklo spoustu další muziky, která má na nás také vliv a hlavně jsme Britové ne Jamajčani, takže spoustu toho o čem se tu bavíme přichází odjinud.

Tohle je dotaz spíš na vašeho bubeníka, protože kromě hraní vím, že taky zpívá. Je to hodně těžké zpívat a do toho zároveň bubnovat? Jak dlouho to trvá, než se to člověk naučí zesynchronizovat?

Haha, ano Jamie zpívá a zároveň hraje bicí! Teď tu právě není ale popisoval to předtím, jako kdyby měl k dispozici dva mozky.
 

Před pár lety (4-5 let) se celkem zdálo, že je britské ska po dlouhé době zase na vzestupu, hodně nových kapel a i koncertů mimo Anglii... Jak to vnímáte vy? Řekli byste, že to pořád trvá, nebo to byla jen taková krátká vlna?

Upřímně, každý rok co už jsme kapelou, lidi chodí a říkají nám: "víš co, ska & reggae to bude tenhle rok fakt velký" a my vždycky: "jo jo jo, jasně" haha. Lidi, kteří jsou v téhle muzice opravdu ponoření tu budou vždycky, jestliže media za to chtějí platit a věnovat tomu pozornost, je to super ale my tu budem i bez ohledu na to.


Už jste hráli i v USA, jak to tam vypadá, jsou tam Skints hodně oblíbení? Řekli byste, že je současné britské ska u amerického publika nějak populární, nebo je to jenom váš případ?

Reakce na kapelu ve Státech byla užasná. Udělali jsme tam za 18 měsíců celkem tři tour. V listopadu pojedeme zpátky na šňůru se Sublime a Rome. Upřímně ani nevím jestli jsou britské kapely u Američanů nějak oblíbené, spíš si myslím, že lidi na celém světě mají prostě rádi dobrou muziku. Vím, že Hollie Cook udělala před pár lety tour po Státech ale není moc britských ska nebo reggae umělců, kteří by nějak intenzivně jezdili po USA.
 

V songu The Cost of Living Is Killing Me, z vašeho EP Short Change, zpíváte: "In this free country, where nothing is free, cost of living is killing me". Chtěli jste tím krtizovat podmínky jen v Anglii, nebo je to myšleno i na západní svět obecně?

Napsali jsme to o Anglii, protože tu žijeme a je to jediná země, kde jsme kdy žili, ale jsem si jistý, že lidi by mohli ten text vztáhnout kamkoliv, kde by to korespondovalo.
 

A poslední na trochu jiné téma ale myslím, že v těchto dnech hodně aktuální. Co si jako Britové myslíte o brexitu? Bylo to opravdu tak nutné, odejít z EU? A fakt si lidi v Anglii myslí, že se něco razantně změní?

Jsem zhnusen hlasováním o brexitu a stydím se ještě víc, být Britem, než obvykle! Zaprvé, protože věřím, že hranice jsou kupou sraček, a že všichni lidi na téhle planetě by měl mít právo cestovat a stěhovat se kamkoliv chtějí... prostě, protože jsem se narodil na jedný straně týhle skály uprostřed vesmíru, neznamená že jsem lepší, než vy a naopak. Zadruhé, protože všem těm málo informovaným spoluobčanům, kteří hlasovali pro odchod, xenofobní media a figurky z vlády lhaly a moc dobře to věděly, že jim lžou. Nemůžu mluvit za všechny lidi v Anglii, hlavně protože se spoustou z nich nesouhlasím ale doufám, že zbytek Evropy a světa ví, že ne všichni na tomto ostrově jsou totální kreténi, i když jsme v zdánlivé menšině!
ENGLISH


 

Hi I think is not need to introduce The Skints. I think that you have already good reputation, just could you tell us how long have you been playing? Have a line-up changed somehow since you began to play?

Respect! The Skints as you know us has been playing together since 2007. There was a couple of very early incarnations at school that played a couple of local shows, but since we've been properly playing out and recording. The Skints is Marcia Richards, Jon Doyle, Jamie Kyriakides and Josh Waters Rudge.
 

Last year you released your third album FM, according to me it's a (so far) your best album, which had to take a lot of work. Would you agree with me?

Thank you very much! Yes I would agree it's the best album haha! It was actually a very fun album to make, we had a really good time building the songs and recording with Prince Fatty and Peter Miles. We really kept the vibes fresh and a lot of the tunes on FM were largely written on the day we recorded, which made the project more about capturing a moment in time, which I think is what an album should be.
 

You have released three albums and one EP. Each album is just original and different from previous one but we can always to recognize that this one are The Skints. How do you do that, with such a diversity you are still keeping your own style?

Respect! I actually don't have a straight answer for you on that... We are so immersed in the music and the band that we just always try to keep developing our own style. We are always trying to do new things, drawing influences from old music and new music, and trying to flip that into The Skints style and fashion, which I think just comes with time and knowing ourselves and our skills.
 

The Skints has quite modern sound but nevertheless I still hear there lot of links on heritage of jamaican music (ska & rocksteady). Is it for you important to keep that oldschool alive?

Sure, I mean there are a lot of great bands out there who really concentrate on playing a certain style or certain era of Jamaican music and are very strict with their drum patterns and instrumentation and it's great, some of those are my favourite bands. The Skints however, we are fully influenced by older music, but we know that it's not 1969 or 1974 or 1983 or whatever era we're drawing from and there's a lot of music that has happened since then that we are influenced by and also we're English not Jamaicans so a lot of what we talk about is coming from a different place.
 

This is question more for your drummer, because I know that he's also singing. Is it hard sing and play drumms in one time? How long it takes to learn synchronize singing and drumming?

Haha, yes Jamie sings and plays drums! He's not here right now but he's described it before has having to use "two different brains".


Few years ago (4-5 years) it seemed that british ska is again on the rise after long time, lot of new bands also concerts out of England....  how do you feel it? Would you say that it's something what still continue or it was just short wave?
 

To be honest with you, every year we've been a band people have been saying to us "you know ska & reggae gonna be the big thing this year" and we're always like "yeah yeah yeah, sure" haha. The people that are genuinely into this music will always be there, if the media wants to pay it some attention then that's nice but we will be here regardless.
 

You've already play in the USA. How it looks with popularity of The Skints there? Would you say that current british ska is somehow favorite for american audience or is it just your case?

The response to the band in the USA has been amazing. We've done three tours in 18 months and we go back in November for a tour with Sublime and Rome. To be honest, I don't know if the British bands are the American favourite. I think people all around the world just like good music. I know Hollie Cook did a tour there a couple of years ago, but there's not a lot of British ska or reggae artists touring hard in the USA.
 

In the song The Cost of Living Is Killing Me from your EP Short Change, you are singing: "In this free country, where nothing is free, cost of living is killing me" Is this criticism focused just on the conditions in England or western world generally?

Well we wrote the song about England, because we live there and is the only country any of us have lived in, but I'm sure people could relate to the lyrics anywhere it resonates.
 

And last one. This is a little bit different topic but I think in these days very current. What do you think as a British about brexit? Do you think that it was really necessarily get off EU? And do people in England really thinks that something will change?

I am disgusted at the brexit vote and even more ashamed to be British than I usually am! Number one, because I believe that borders and boundaries are a load of shit and that any human on this earth should have the right to travel and move wherever they want... just because I was born on one part of the land on this rock in outer space doesn't make me better than you and vice versa. Number two, because all those ill-informed people who voted "to leave" were lied to by a xenophobic media and government figures who knew they were lying to them all along. I can't speak for people in England mostly because I know I disagree with a lot of them, but I hope the rest of Europe and the world knows that not everybody in this island is a total morons, even though we are seemingly outnumbered!

Žádné komentáře:

Okomentovat