středa 15. června 2016

Rozhovor - Pannonia Allstars Ska Orchestra

Maďarští Pannonia Allstars Ska Orchestra, neboli PASO patří k jedněm z nejznámějších ska kapel ze střední Evropy. Tenhle několika členný orchestr na podiu opravdu nepřehlédnete a to i díky jejich frontmanovi Kristófovi Tóthovi a.k.a Lord Panamo, který při každé příležitosti nosí bílé sako a porkpie hat. Kapela koncertovala, téměř už po celé Evropě a několikrát i v Čechách a kromě vlastní tvorby, mají i několik vedlejších projektů, jako např. PASO Soundystem, kde můžete potkat členy kapely v roli selectorů, dále PASO's Roots Rockers, což je dub & reggae projekt, zaměřený hlavně na živá vystoupení a v neposlední řadě i jednou týdně radio show na stanici Tilos Radio. Poslední novinkou je jejich nejnovější album Ghost Train, které vyšlo začátkem března u německého Rocking Records. Nejen o muzice ale i o současné situaci, která se týká nejen Maďarska, jsem si povídal se zpěvákem Kristófovem Tóthem.
Zdar, takže na začátek klasika. Mohl bys říct, jak dlouho už PASO funguje a kolik má váše orchestra členů?

Kapelu jsme dali dohromady v roce 2003, takže teď hrajeme už 13 let. Obvykle máme na podiu, tak 10 lidí ale někdy je nás 12, když máme čtyři dechy a housle. Čas od času máme i hostující zpěváky, takže tohle číslo může vystoupat až na 15-16. Nejvíc muzikantů jsme měli, když jsme s PASO hráli společně se symfonickým orchestrem, to nás bylo na podiu víc, jak 60 a fakt jsme si to užívali.
 

Tento rok jste vydali vaší poslední desku Ghost Train, co nového můžeme na tomto albu čekat? Najdeme tam i songy Részeg a Imperial Reggae, které jste nahráli minulý rok i s videoklipy?

Nová deska Ghost Train je hodně rozmanitá. Je na ní spoustu hudebních vlivů od westernu, k funky, jazzu, dubu, early reggae, dancehall, rock, hip hop, až po balkán a samozdřejmě moderní a trad. ska. Jelikož obsahuje songy, které jsme nahráli během posledních 2-3 let, tak je to skoro jako kompilace. Je na ní pět songů, které jsme už publikovali i s videoklipy: Billy Boyo, Részeg, Az én utam, Million Times a Imperial Reggae (Star Wars cover).
 

Hrajete už víc, jak deset let, za tu dobu jste vydali jedno demo, sedm desek a několik singlů. Jak to všechno stíháte? Tolik práce za deset let, spoustu ostatních kapel nahraje za stejnou dobu jen tři desky.

Zkoušíme makat neustále. Musíme mít nový materiál, protože, to je to co nás baví. Kdyby jsme neměli žádné nové songy, nudili bysme se starými a když bysme nemohli využít naší kreativní energii a nemohli tvořit nové kousky, bylo by to frustrující. Takže nás baví stále něco dělat. Máme např. i několik vedlejších projektů, kromě Pannonia Allstars Ska Orchestra tu je PASO’s Roots Rockers, což je boční dub-psychedelic-reggae projekt, stejní lidé ale jiný přístup. Dokonce jsme už vydali s tímhle projektem desku, kterou mixoval náš kámoš, legendární Victor Rice. Také máme show, kde hrajeme jamajské klasiky, jmenuje se to PASO Traditional Ska Special a také PASO Plays Covers, což je show, kde hrajeme ska a reggae verze známých mezinárodních a maďarských hitů, filmových motivů a tak.
 

Vím, že PASO hrálo dvakrát na London International Ska Festivalu, určitě několikrát i v Čechách. Kde všude jste hráli a kde to bylo podle vás nejzajímavější a nejlepší. Umíte si představit např. tour po Severní Americe, kam nejezdí hrát tolik evropských kapel?

Doteď jsme hráli v 21 zemí (Německo, Holandsko, Belgie, Dánsko, Francie, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko, Čechy, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Polsko, Makedonie, Řecko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Anglie) všechno v rámci Evropy, nicméně by bylo super se podívat do zámoří. Byly plány letět s PASO do Států a také jsme měli nabídku až z Japonska ale zatím jsme to ještě nemohli podniknout. Fakt doufám, že budeme mít šanci, do budoucna tyhle výlety realizovat.
 

Tohle je trochu odlišná otázká ale myslím si, že v současnosti hodně aktuální téma. Jaký máte názor na vašeho premiéra Viktora Orbána? Hodně lidí ho totiž považuje za pravičáka a nacionalistu. Změnilo se Maďarsko za jeho vlády a jak velkou má podporu voličů?

Orbán věří v autoritářský systém, což v praxi znamená, víc a víc částí ekonomiky, kulturního života, sociálních otázek a života obecně, pod kontrolou vlády, ať už přímo, či nepřímo. Má talent udržet si sílu a také se mu daří zůstat "nezpochybnitelným" vůdcem jeho strany a pro některé lidi musí být i idealizovaným "vůdcem", navzdory některým předchozím volebním neúspěchům s kterými strana stejně počítala. V Maďarsku se totiž hodně volí proti nějaké straně a ne ve prospěch jedné. Skandály předchozí vlády vedly k vítěztví Orbána v roce 2010. Jeho strana získala 2/3 hlasů! To mu dalo možnost změnit celý systém, přejmenoval zemi z oficiální Maďarské Republiky na Maďarsko, změnil ústavu, dosadil vlastní soudce do ústavního soudu, změnil volební systém atd. atd. (podbně, jako dnes v Polsku strana "Právo a spravedlnost" pozn. redakce) Z pohledu politilogie se systém posunul směrem k ruskému autokratickému modelu, který dává větší důraz na národní příslušnost a je to takovým způsobem protekcionářské, takže ano, dá se říct, že to je nacionalističtější, než předchozí režimy.
 

Maďarská společnost má přímou zkušenost s uprchlíky v porovnání s Českou, kde je to množství transitujících lidí, celkem zanedbatelné a navíc Česká republika ani není jejich cílovou destinací nebo transitní zemí, jako tomu bylo v září 2015 v Budapešti. Otázka je, jaký postoj k této krizi maďaři zaujímají?

Jsou tu různé postoje a přístupy. Někteří jsou vyplašení a naštvaní, což je také poháněno propagandou. Jiní k tomu přistupují, více z té humanitární stránky a poskytovali některým migrantům přístřeší a jídlo. Členové naší kapely přinesli těm co přespávali na nádraží nějakou vodu, přikrývky a další věci, stejně tak, jako jsme dříve sháněli jídlo a oblečení pro místní bezdomovce a když jsme dělali charitativní show pro lidi, kteří přišli o přístřeší a své věci, díky záplavám v Maďarsku. Je to opravdu složitá záležitost, když si uvědomíme, že masová migrace může způsobovat problémy s bezpečností a také by měla být řešena s maximální opatrností. Pokud se EU nepodaří tyto lidi integrovat, pak bude v dlouhodobém hledisku čelit vážným problémům.
 

Jste z Budapešti, jaká je u vás a ve zbytku Maďarska ska scéna? Mohli byste doporučit některé další maďarské kapely?

Dřívě jsme organizovali ska festivaly ale bohužel je stále méně a méně kapel, takže scéna se zmenšuje a zmenšuje... Vždycky nás ohromí, když vidíme ty davy na ska shows na Mighty Sounds. Co se doporučení týče, kapela Ketto Ketto právě vydala svojí první desku, hrají trad. ska / skajazz, což mě baví. Pokud chceš vybrat ty kapely, které tu jsou už déle: ze západního Maďrska musím zmínit Tizenhét a z východu Skafunderz. Pak tu jsou CsizmáSKAndúr, kteří byli jednou z kapel, které vedli ke ska revivalu na přelomu 90. let a kolem roku 2000 a právě jejich bubeník byl ten, kdo stál za přivedení Pannonia Allstars Ska Orchestra k životu. No a pokud máte rádi early reggae nebo rocksteady, tak pátrejte po Soulbang, Three Teadies nebo Mighty Fishers.


Ok poslední otázka. Z Maďarska do Čech to není až tak daleko, takže byste mohli znát některé ska & reggae kapely z Čech nebo Slovenska?

Hráli jsme už se spoustou kapel z Čech a Slovenska. Také jsme jich spoustu pozvali si zahrát v Maďarsku. Fast Food Orchestra, Polemic, Prague Ska Conspiracy (ještě, když hráli ska), Chancers, Ska2tonics. Jsem si jistý, že jsem některé zapoměl... Také jsme hráli s Dub In Da Trip a s Boldrikem, který je teď selector, jsme stále v kontaktu.ENGLISH 
Hi, so for the beginning classics. Could you tell us how long have PASO been playing and how many members do have your orchestra?

We have formed the band in 2003, so we have been playing for 13 years now. Right now we are usually having 10 people on stage, but sometimes we have 12 musicians if we have the 4 horns and the violin. From time to time we also have guest singers so this number can go up to 15-16. We had the most musicians on stage with PASO when we had concerts with a symphonic orchestra. Then we were more than 60 on stage. We really enjoyed it.
 

You released this year your latest album Ghost Train, what new can we expect on this album? Can we find there also songs Részeg and Imperial Reggae which you recorded last year also with videoclips.

Our new album Ghost Train is very versatile. It has a lot of different music influences from western to funk, from jazz to dub, early reggae, dancehall, rock, hip-hop, balkan and of course modern and traditional ska. Since it contains songs that we have been recording through the past 2-3 years it’s almost like a compilation. We have 5 songs on the record that has been already published with music videos: Billy Boyo, Részeg, Az én utam, Million Times and Imperial Reggae (Star Wars cover).
 

You have been playing for more then 10 years, for that time you released one demo, seven albums, best of album and several singles. How you can manage it all. Too much work in ten years, some bands will do during the same time just three albums?

We try to work hard and work continously. We must have new materials because that is what brings joy to us. If we do not have new songs we get bored by the old ones and if we can not use our creative energy and can not create new pieces then it gets frustrating. So we like being busy. For example we have several side projects besides the normal Pannonia Allstars Ska Orchestra. There is the PASO’s Roots Rockers which is a dubby-psychedelic-reggae side project, the same people but a different approach. We even released an album with that project. Our good friend, the legendary Victor Rice mixed it. Then we have a show where we play jamaican classic tunes, it’s called PASO Traditional Ska Special. And then there’s PASO Plays Covers, which is a show where we play ska and reggae versions of famous international and Hungarian songs, movie themes and so on.
 

I know that PASO was playing twice on the London International Ska Festival, certainly several times in Czech. Where everywhere did you play and where was it most interesting and the best? Can you imagine for example tour in North America where not too much europian bands is going to play?

We have played in 21 countries so far (Germany, the Netherlands, Belgium, Denmark, France, Switzerland, Austria, Slovenia, Serbia, Czech Republic, Slovakia, Romania, Ukraine, Poland, Macedonia, Greece, Croatia, Italy, Ireland, UK) all within Europe. However it would be great to go overseas. There were plans to fly with PASO to the US and we also had requests from Japan, but we could not make it then. We really hope we are going to have the chance to realize these trips in the future.
 

This is little bit different question but I think it's very actual topic now. What do you think about your prime minister Viktor Orban? Lot of people consider him as rightist and nationalist. Did Hungary change during his governance and how big support from voters he has?

Orban believes in authoritarian systems which in reality means that more and more fields and territories of the economy, cultural life, social issues and life in general is controlled by the government either in a direct or in an indirect way. He is very talented in keeping the power and he managed to stay the unquestionable leader of his party and also be an idealized leader for some of the people through the years, despite some failures like losing some previous elections which the party took for granted. In Hungary many vote against some party and not in favor of one. The scandals of the former government led to a huge victory of Orban in 2010. His party gained the two thirds of the votes. This gave him the opportunity to change the whole system, he renamed the country from Hungarian Republic to Hungary, changed the constitution, placed their own judges to the constitutional court, changed the voting system, etc. (same like today in Poland with party "Law and Justice" - editorial note) Examining from the political science side the system shifted towards the Russian autocratic model. It gives a bigger emphasis to nationality and it is protectionist in a way, so yes you can say that it is more nationalistic then the previous regimes.
 

Hugarian society has direct experience with refugees compared with Czech, where amount of people transit trough our country is very little and anyway Czech isn't theirs final destination or transit country like it was in September 2015 in Budapest. Question is what attitude to this crisis has Hugarians generally?

There are different attitudes and approaches. Some are scared and angry which is also fueled by the propaganda. Others had approached the whole thing from the humanitarian side and gave shelter and food for some of the migrants. Our band members took some water, blankets and other things to the ones in need sleeping at the train station, the same way as we did earlier when we collected food and clothes for the local homeless people and when we had charity shows for the people who lost their houses and belongings due to floods in Hungary. This is a really complicated issue though, we realize that the mass migration is causing security issues and also has to be dealt with extreme care. If the EU fails to integrate these people then it faces some serious problems in the long run.
 

You are from Budapest, how ska scene is there and in the rest of Hungary? Could you recommend some another hungarian bands?

We used to organize ska festivals earlier but unfortunately there are less and less bands who are still around. So the scene is shrinking and shrinking... We are always amazed when we see the big crowds at ska shows at the Mighty Sounds Festival. As for the recommendations: the band named Kettő Kettő has just released their first album, they are playing the traditional ska / skajazz that I like. If you wanna pick some of the bands that have been around for the most time: from west Hungary we have to mention Tizenhét and from east Hungary the Skafunderz. Then there is the CsizmáSKAndúr, who was one of the bands that lead a ska revival in the late 90's / early 2000's and who's drummer was the main man behind bringing Pannonia Allstars Ska Orchestra to life. If you are fond of early reggae or rocksteady search for the Soulbang, Three Teadies or Mighty Fishers.


Ok last question. From Hungary to Czech is not too far so you could know some ska & reggae bands from Czech or Slovakia?

We have played with many bands from both the Czech republic and Slovakia. We have also invited a lot of them to play in Hungary. The Fast Food Orchestra, Polemic, Prague Ska Conspiracy (back when they played ska), the Chancers, Ska2tonics. I'm sure I'm forgetting some...We have also played with Dub in da Trip way back, we are keeping in touch with  Boldrik who is a selector now.

Žádné komentáře:

Okomentovat