čtvrtek 9. října 2014

Rozhovor - The Offenders

Tuhle italsko-německou "2tone" partu snad ani není třeba představovat, původně kapela z Itálie, která už zhruba šest let funguje v Berlíně si za posledních několik let vybudovala u fanoušků takovou reputaci, že je musí znát snad každý komu není pojem ska úplně cizí. Na kontě mají, kromě několika singlů, pět studiových alb a za sebou nespočet koncertů, nejen v Čechách a zbytku Evropy ale např. i v Číně, kde byli v roce 2013 na tour. Za kapelu odpovídal Valerio, zpěvák kapely.
 
Zdravím Offenders, takže...první otázka bude o vaší poslední novince. V lednu jste vydali novou desku Generation Nowhere, co přesně má vyjadřovat ten název a jak jste spokojený s novým materiálem? Je tam nějaký rozdíl oporoti minulé desce Lucky Enough To Live?

Zdravím Porkpie-zine a všechny čtenáře! Název našeho pátého alba reflektuje, alespoň podle mě, podmínky společnosti tady v Evropě po "tzv." krizi. Moje "Generation Nowhere" je o všech mladých nebo těch kdo chtějí zůstat mladý, o těch, který zkouší jak jen můžou, nemarnit a neustále se vyhýbat problémům typu drogy, nebo v horším případě účastí v něčem, o čem nemají představu o co jde, jako pravicový extrémismus, náboženský fanatismus a podobné hovadiny. S novým materiálem jsme naprosto spokojený a myslím, že naši fanoušci taky, poněvadž deska dosáhla na druhé místo na Amazon Ska Chart a zůstala v prvních pozicích několik týdnů a ve spoustě mailorderech taky...takže fakt děkujeme vám všem! V porovnání s Lucky Enough to Live, je určitě trochu drsnější ale nakonec doba taky pěkně zdrsněla, tak proč bychom neměli my?

Dlouho jste spolupracovali s německým labelem Mad Butcher ale vaše poslední dvě desky vyšly na Destiny Records, proč jste změnili label? Jak se vám spolupracovalo s Mad Butcher records?


Ve skutečnosti jsme s Mad Butcher spolupracovali dva roky, stejně tak jako teď s Destiny je to už dva roky, takže to fakt není zas tak "dlouhá" doba. Mad Butcher znovu-vydal některé z našich předchozích alb, to je pravda a taky se stále stará o náš merchandise, takže určitým způsobem s Mad Butcher pořád děláme ale ne jako label, pouze jde o merch. Destiny je bezpochyb "větší" label a taky kultovní booking agentura (Mad Caddies, Nofx, Lagwagon, Pennywise, Descendents, Hepcat....jen pár jmen pro představu). Takže, když jsme dostali šanci podepsat smlouvu s Destiny, tak jsme tuhle příležitost vzali aby jsme udělali dlaší krok.....naštěstí to klape skvěle!Minulý rok jste byli na tour v Číně, řekněte nám něco o čínském tour, jakou sortu fanoušků jste měli na koncertech, znali Offenders a proč zrovna Čína, čí to byl nápad?

 
Tour v Číně byla urputná a skvělá zkušenost zároveň...všechno pro nás bylo nové, zrovna ne moc kapel tam jezdí na tour a jasně, bylo to potěšení cestovat a hrát náš offbeat. Zavolali nám z Fortune Cookies, což je čínská booking agentura okolo týpka, který pracoval ve Státech pro Vans Varped Tour a byl bedňák u Real Big Fish / Big D and the Kids Table a tak...chtěl nás dostat do Číny a tak jsme souhlasili a asi taky proto, že jsme byli zvědavý na zemi tak vzdálenou našemu způsobu života. Jednou jsme se dostali do Pekingu, zjistili jsme, že naše show se vyprodala a hráli jsme před davem stovek lidí zpívajících singingalongy, máme to dokonce ve videích na youtube. Nemůžu moc říct o dalších koncertech, protože byli hodně anonymní, nic zajímavýho ale Peking a Wuhan vždycky zůstanou v mym srdci jako skvělý vystoupení a zasraně hlasitý fanoušci!

O čem jsou vaše texty, máte i nějaké politické songy? Na vašem posledním albu "Generation Nowhere" se objevili songy Berlin Will Resist (Riot 87 In SO36) a Heil Angela, o čem jsou konkrétně tyto dva tracky?

Co myslíš tím, "politický songy"? Mluvíme o lidech, zážitcích, životě... ve všech těhle rovinách můžeš najít "politiku". Odmítáme vlajky politických partají za zády, nikdy jsme žádnou neměli a nikdy žádnou mít nebudeme ale to neznamená, že nemáme jasný pohled na věc. Song, který zmiňuješ “Berlin Will Resist” je o prvomájových riotech, o prvním, který začal v Berlíně tradici riotů, právě na tohle datum, to bylo v roce 1987. Žiju v Kreuzbergu, v části města, kde se to před lety událo. Potkal jsem i lidi, který se toho tenkrát zúčastnili...bitek s policií v těch zasranejch dnech během studený války, kdy byl Berlín rozdělen zdí, checkpointy, vojáky a vojenskou policií....pocit útlaku byl tak velký, že už to lidi nemohli dál vydržet, hlavně lidi v subkulturách. V té době byl Berlín plný squatů, myslím, že snad první město v Evropě co se squatů týká. Song je vzpomínkou na ty dny, je pro všechny, kdo tam tenkrát byli a v neposlední řadě pro oběti tehdejší doby zabyté policií, nebo ty co nešťasně "spáchali sebevraždu" ve své cele.


"Hi Angela" je naopak song o dnešní evropské krizi a krocích Agely Merkelové, která zkouší vytřískat profit na dluzích ostatních států jejich skupováním, jak se to stalo v Řecku nebo ve Španělsku, teď oficiálně vlastněném Německem. Víš co... protože, když už koupíš dluh nějaké země, tak jí vpodstatě vlastníš. Myslel jsem, že tenhle styl je něco co už jsme mohli vidět před lety, jenže tenkrát používali tanky a vojenský nátlak, dneska používají diplomaty a "finanční teror"...Nevím co z toho je horší.

 

Když už jsem načal téma politiky, musím se zeptat. Podporujete nějakou kampaň, organizaci nebo se přímo angažujete v nějakém projektu (squaty, komunitní centra.....cokoliv)?

Oficiálně nejsme zapojeni v žádném projektu nebo politickém.....čemkoliv. Podporujeme a stojíme pevně proti jakýmkoliv formám rasismu a fašismu, bez vlajek na našich zádech, bez jakýchkoliv dalších definicí, nic takového nepotřebujeme. Být proti ultrapravici musí být společný smysl a občanské vzdělání, to prostě není politika.

Jste původně z Itálie ale žijete v Berlíně, z jakého důvodu a kdy jste se přestěhovali do Německa?

Jak jsem řekl v mnoha rozhovorech, přestěhovali jsme se do Německa po vydání "Hooligan Reggae" a singlu "Wake up Rebels" ještě v době, kdy byli Offenders považovány za novou kapelu na evropské ska scéně a reputace kapely a pověst v udergroundu rostly a rostly a to hlavně v Německu. Dostali jsme nabídku (ještě předtím, než jsme vydali u Grover Records naší druhou desku Action Reaction) a upsali jsme se u Muttis Booking, která je pořád naší booking agenturou až doteď. Nechali jsme naše životy co jsme vedli v Itálii a šli za tím co nás opravdu baví. Je těžký udělat takový rozhodnutí ale udělali jsme to. Bylo to někdy na přelomu let 2008 - 2009.

V Čechách vystupujete poměrně často, kde konkrétně jste už zahráli? Znáte nějaké naše ska/reggae/oi!/punk kapely?


Milujeme hraní v Čechách, oddaná základna fanoušků a pár kámošů co jsme si během let udělali, pořád skvělý a vždycky je to potěšení být zpátky. Hráli jsme v Praze, taky Plzni a Budějovicích a na festivalech jako Mighty Sounds a Pod Parou. Jasně, pár kapel známe, třeba Pipes and Pints, Prague Ska Conspiracy / Prague Conspiracy, Chancers nebo Green Smatroll....

A poslední... Chodíte na fotbal, fandíte nějakému týmu v Berlíně nebo Německu nebo v Itálii?


Víc nás zajímá co se děje na tribunách (ultras), než fotbal jako takový. Například já se tak o fotbalové utkání nezajímám ale jsme vděčný za podporu, kterou máme od mnoha ultras po celém světě, a jasně taky dík Hooligans Reggae. V Německu některý z nás fandí Babelsberg 03, což je malý klub v oblasti Potsdamy, blízko Berlína. Samozdřejmě podporujeme a respektujeme všechny antirastistické / antifašistické fans, taky jsme několikrát hráli pro ultras St. Pauli v Hamburku, jen zmíním jedni z nejznámějších mezi mnoha dalšími, které jsme měli příležitost, během let potkat.

Díky za rozhovor a díky všem čtenářům....uvídíme se v mosh pitu!

Valerio - OffendersENGLISHHi Offenders so...firts question will be about your latest stuff. In January you have released new album Generation Nowhere, what exactly means that title and how do you satisfied with new material? Is there any difference compared to the previous album Lucky Enough To Live?

Hi Porkpie-zine and all readers! The title of our 5th full length reflects at least to my eyes the condition of society nowdays specially here in Europe after the so called “crisis”. My “Generation Nowhere” it's refeared to all the youngs or wanna be youngs that try to avoid problems getting wasted everytime they can, getting drugs, or worst being involved into something they have no idea about, like right wing exstremism, religious fanatism, bullshists like that, sadly. We are totally satisfied with new material, and I guess our fans aswell, since the album reached number 2 on Amazon Ska Chart and stayed in first positions for several weeks in many mailorder aswell...so really thanks to all of you! Compared to Lucky enough to live, it's surely bit more rough, but time's getting rougher aswell...so why shouldn't we?

Long time you co-operated with german label Mad Butcher but your last two albums were released on Destiny Records, why you have changed the label? How did you co-operate with Mad Butcher records?

We actually worked with Mad Butcher for 2 years, as well as we are working now with Destiny since 2 years, so isn't really “long time”. Mad Butcher re-released some of our previous albums, that's sure, as well as still taking care of our merchandise, so in a way we are still “working” with Mad Butcher, but not as label, just as merchandise producer. Destiny is without any doubt a “bigger” label, as well as an “iconic” booking agency (Mad Caddies, Nofx, Lagwagon, Pennywise, Descendents, Hepcat....just to name few) so when we got the chance to get signed on Destiny we took the opportunity to make our next step....fortunately worked out great!

Last year you were on tour in China, tell us something about chinese tour. What sort of fans were in gigs, did they know The Offenders and why just China, whose idea was it?

Touring China was a tough and nice experience at the same time...all was kind of new for us, not many bands went there touring and sure was a pleasure to travel around and deliver our rough offbeat. We got a call from Fortune Cookies, a Chinese booking agency runned by a guy who was working in the US for Vans Varped Tour and was roadie of Real Big Fish / Big D and the Kids Table and so on....he wanted to set us up in China and we agreed, also cause we were curious to check a new country so far from our way of life. Once we get in Bejing we found out that our show was sold out and we played in front of couple of hundreds people singingalong, we even have videos about it on youtube. I can't say much about many other gigs cause were pretty anonymous, nothing special, but sure Bejing and Wuhan will always stay in my heart as great gigs and fucking loud fans!

What about are your lyrics, do you have any political songs? On your last release "Generation Nowhere" appeared songs such Berlin Will Resist (Riot 87 In SO36) and Heil Angela what about are specifically these two tracks?

What do you mean with “political song”? We talk about people, experiences, life...in all those fields you can find “politic” cause still made by and for the people, at least in theory. We still refuse the political party flags behind our backs, we never had one and we will never have one, but doesn't mean we don't have a clear point of view. The song you mentioned “Berlin Will Resist” talks about the 1st of May riot, the real first one which signed a kind of “riot tradition” in Berlin on that date, that was in 1987.
I live in Kreuzberg, the district where those facts happened back in the days, I met people who were involved into the fights with police, in fucking tough days during the so called “cold war” where Berlin was divided by a wall, check point controls, soldiers, militar police....the feeling of oppression I guess was kind of high, people couldn't stand anymore, specially into the subcultures, in that time West Berlin was full of squatted house, guess the first city in Europe about squats....the song is in memory of those days, for all the people who were there and the one that will follow, and last but not least to the victims of that time, killed by police or accidentely “suicided” in their cells.

Heil Angela is instead a song about nowdays european crisis and the action of Angela Merkel, trying to gain profit out of other states debts, buying them out as happened in Greece or Spain, official owned by Germany now, cause you know, when you “buy” the debt of a country, you OWN the country. I tought this kind of style was something already seen long time ago, just back then they used tanks and militar violence, now they use diplomats and “financial violence”...I don't know which one is worst.

When I opened the theme of politics I have to ask, do you support any campaign, oraganization or are you get involved in any project (squats, community center.....whatever)?

We are officialy not involved in any projects or political whatever. We support and stand clearly against any kind of racism and fascism, without flags on our back, without any other definitions, we don't need that. Being against right wing must be common sense and civil education, isn't politics.

You are originally from Italy but you're living in Berlin, why and when you have moved to Germany?

As I said in many interviews, we moved to Germany after the release of “Hooligan Reggae” and “Wake up Rebels” single, when Offenders were considered the “new thing” into the European ska scene and band reputation and underground fame was growing and growing, specially in Germany. We got a record deal (back then with Grover Record which released Action Reaction, our second full length) and we got signed into the roster of Muttis Booking which still our booking agency nowdays. We left our previous lifes we had in Italy to follow our passion, it's hard to make it, but we made it. Was the end of 2008, beginning 2009.

In Czech republic you are quite often, where specifically have you already played? Do you know any our ska/reggae/oi!/punk bands?

We love to play there, a loyal fan base and few friends we made during the years, still really cool and always a pleasure to be back! We played in Prague several times, then Pilsen, Budějovice....and on festivals like Mighty Sounds and Pod Parou. We know some bands sure, like Pipes and Pints, Prague Ska Conspiracy / Prague Conspiracy, Chancers or Green Smatroll....

And last one... do you go to football, do you support any team in Berlin or Germany or in Italy?

We are more interested about what happens on the terraces (ultras) then to football in itself. About me for example, I don't care that much about football matches but I'm thankfull of the support that many Ultras are giving us all over the world, sure also thanks to Hooligan Reggae. In Germany some of us support a small club called Babelsberg 03, a district of Potsdam, near Berlin. We surely support and respect all the antiracist / antifascist football fans and we played several times for ultras St. Pauli in Hamburg, just to mention the most known one, among many others we had pleasure to meet during those years.

Thanks for the interview and thanks to all the readers....see you in the mosh pit!

Valerio - Offenders

Žádné komentáře:

Okomentovat