pátek 21. června 2013

Rozhovor - Los Aggrotones

Jak je vidět latinskoamerická scéna je možná mnohem větší a aktivnější, než se nám Evropanům může zdát, nejde jenom o ska ale i o early reggae, sound systemy ale i vydavatelství, proto jsem se rozhodl  kontaktovat argentinskou early reggae bandu Los Aggrotones z Buenos Aires, která patří k  jedním z předních skinhead reggae kapel na jihoamerickém kontinentu a udělat takovou menší sondu, jak se hraje BOSS REGGAE v Jižní Americe. Za šest let své existence se dostali i do povědomý španělského labelu Liquidator rec., který jim v roce 2011 vydal jejich debutové album Moods a v roce 2012 nahráli singl s legendárním Pat Kellym. O tom, že Argentina není jen Tango a zkoksovanej Maradona se přesvěčíte v následujícím rozhovoru.
Zdravim Los Aggrotones! Takže první otázka, mohli byste se trochu představit. Odkud jste, jak dlouho už hrajete a poslední věc, hrajete taky v jiných kapelách nebo jenom v Los Aggrotones?

Zdar, jsme skinhead reggae band z Argentiny a dali jsme se dohromady v roce 2007 se záměrem přínést zpět early reggae sound a rozšířit tak původní skinhead kulturu. Jediný kdo hraje ještě v dalších kapelách je náš bubeník, který hraje v kapelách Smoking Flamingo a Gigantes Magneticos.
 

V roce 2011 jste vydali vaše první album Moods, který je čistě jenom instrumentální. Proč jste se rozhodli nahrát celý album bez vokálů? Myslím, že s vokálamam by ta deska mohla bejt mnohem zajímavější a beztak, některý vaše tracky máte nahraný s vokálmam, nemám pravdu?

Takhle, měli jsem zpěváka jenom na prvním EP Reggae rapado, než přestal u nás zpívat a stali jsem se tak instrumentální kapelou, což nás baví víc. Důvod proč je deska  Moods 100% instrumentální je ten, že to vystihuje jaká naše kapela vlastně je. Jsme hodně ovlivněný interpretama jako jsou Lloyd Charmers, Winston Wright, Harry J All Stars, The Upsetters, Hippy Boys, The Rudies, The Cimarons AKA Hot Rod All Stars, Ansel Collins, Leslie Butler, Neville Hinds a Jackie Mitto a všichni tyhle dělali halvně instrumentálky a tohle se nám prostě líbí a baví nás to. Nicméně od doby co jsme měli možnost nahrávat s legendou jako Pat Kelly, rozhodli jsme se, že na novym albu, který právě dokončujeme, bude pár hostů jako vokálisti. Bude tam Derrick Harriott a skvělý Lambert Briscoe, což je člověk co produkoval, zpíval a toastoval ve všech nahrávkách od The Hot Rod All Stars.
 

Jak jste se dostali ke spolupráci s legendárním Pat Kellym? Minulý rok jste s ním nahráli song Are You For Real a podle mě je fakt perfektní, nahrával tenhle singl s váma v Argentině?

Dík moc! Pro nás to byl sen, který se stal skutečností, mít možnost pracovat s Pat Kellym, jedním z našich nejoblíbenějších zpěváků. První se nahrál track na 7“ (který vyšel u Interrogator Records), ten jsem mu potom poslali. Pat zkomponoval text, nahrál vokály a pak se to zmixovalo tady v Argentině. Pár měsíců na to jsme ho pozvali do Argentiny a odehráli jsme s ním skvělou show.
 

Můžete nám říct něco o ska, rocksteady a early reggae scéně v Argentině a Jižní Americe, doporučit nějaký kapely? Slyšel jsem, že v Brazílii je hodně velká scéna co se týká starý jamajský muziky 60. let a lidi tam na tom docela ujížděj a v Mexiku je ještě prej docela dost kapel. Takže jak to vypadá s touhle scénou v Jižní Americe a v Argentině, je to velký v rámci undergroudu, nebo jde spíš o menšinovej žánr?

Myslím, že právě v Mexiku je scéna největší, už jsme tam hráli a hodně lidí je tam zainteresovaných ve ska a reggae muzice. Co se týká Argentiny scéna tu roste ale někdy se mi zdá, že je víc kapel, než lidí. Ska a reggae kapely, který byste určitě měli slyšet jsou Ska Beat City, Satelite Kingston, Staya Staya, Manchesta, Gigantes Magneticos a Los Cartones. Kromě těhle výbornejch kapel tu jsou ještě The Tempranos z Paraguaye a Los Dynamos z Uruguaye. Zpěvák Los Dynamos má taky výbornej soundsystém jménem „Dinamita sound system“.Naše tři přední ska kapely (Fast Food, Larika a The Spankers) byli v  uplynulejch letech na tour po Brazílii. Minulej rok jsem dělal rozhovor s Larikou, právě o jejich brazilskym tour a dozvěděl jsem se, že brazilský publikum si pořád pamatovalo kapely jako Fast Food a The Spankers, slyšeli jste někdy o těhle kapelách?

Neslyšel jsem o nich ale rád bych si je někdy poslech.
 

Znáte projekt youandmeonajamboree.com a Jurrasic Sound System ze Sao Paula? Pro mě to byl před několika lety výbornej zdroj jamajský muziky z 60. let. Slyšel jsem dokonce i pár dubplatů od Jurrasic Sound Systemu, kde jim hostovali fakt velký legendy jamajský muziky. Jsou tak populární i ve zbytku Jižní Ameriky nebo je to jen můj dojem?

Jasně! Jsou to naši kámoši. Dvakrát nás už pozvali si zahrát v Brazílii (poprvé jenom nás, jako kapelu a potom jako předkapelu ke koncertu Jackie Bernarda). My už jsme je k nám taky vzali a to hned dvakrát. Jsou to výborný lidi a podle mě nejlepší sound systém na světě! Mají výborný nahrávky a excelentní dubplaty a hlavně reprezentují Jižní Ameriku.
 

Tak poslední otázka. Hrajete early reggae a taky soul, jakej je váš vztah k subkulturám jako Mods a Skinheads a jak to s nima vypadá v Argentině a Jižní Americe obecně? Slyšel jsem, že v latinský Americe jsou skinheadi většinou spíš do leva, je to pravda?

V Argentině to bylo tak, že skinheady zajímalo hlavně oi!, zatímco Mods byli zainteresovaný v kapelách jako The Who apod. Co jsme začali hrát hodně lidí si najednou začalo uvědomovat, že reggae bylo součástí jejich kultury a samozdřejmě většina z těch kdo nás podporuje, byli a jsou skini!
 

Ok díky za rozhovor, nějaký poslední slova, nebo zpráva závěrem?

Díky hlavně tobě a pokračuj v rozšiřování scény, protože tyhle věci jsou tím, co jí dělají větší. Doufám, že si k vám, někdy budeme moci přijet zahrát! Jinak lidi nás můžou najít na facebooku jako Los Aggrotones a náš e-mail je losaggrotones@hotmail.com! Cheers!ENGLISH


 

Hi Los Aggrotones! So firts question, could you little bit introduce yourself. Where are you from, how long have you been playing and last thing, are you playing also in another bands or just in Los Aggrotones?

Hi, we are a skinhead reggae band from Argentina, were born in 2007 with the objective of brining early  reggae sound back and spread the original skinhead culture. The one who play with other bands is our drummer who plays in Smoking Flamingo and Gigantes Magneticos.
 

In the year 2011 you realeased your first album Moods, which is stricly instrumental. Why did you decide to record full album without vocals? I think that with vocals it could be more iteresting, anyway some your tracks there are vocals am’I right?

Well, we only had singer in the first EP called “Reggae Rapado“, then he stop singing and we became an instrumental band, which we like more, so the reason why Moods is 100% instrumental is because that’s how our band is. Our main influences are Lloyd Charmers, Winston Wright, Harry J All Stars, The Upsetters, Hippy Boys, The Rudies, The Cimarons AKA Hot Rod All Stars, Ansel Collins, Leslie Butler, Neville Hinds  and Jackie Mitto, and all of these people have made many instrumental so, that’s what we like. Anyway, since we had the posibilities of recording with such a great jamaican legends, we decided  in this new album we are finishing to  have some guests  in the vocals. We have Derrick Harriott and the great Lambert Briscoe, who is the one who produce, sung and toast in all the Hot Rod All Stars recordings!
 

How did you get to colaboration with legendary Pat Kelly? Last year you recorded singl Are You For Real with him and according to me is absolutely perfect. Did he record this singl with you in Argentina?

Thank you very much!  For us it was a dream came true have the posibility of working with Pat Kelly, one of our favourites singers! First we recorded the 7“ (released by Interrogator Records), we recorded the backing track in Argentina, and after we send to him he composed the lirycs and recorded his voice, then we mixed it here in Argentina. Some months after that, we brought him to Argentina and gave a really nice show with him!
 

Could you tell us somethink about ska, rocksteady and early reggae scene in Argentina and South America to recomend some bands? I heared that in Brasil is huge scene with regard to oldschool jamaican music and people there really like this music and in Mexico is also plenty bands. How it looks with this scene in South America and Argentina is it big within uderground or is it still just marginal genre?

I think in Mexico is the biggest scene, we’ve been there playing and there are a lot of people interested in ska and reggae music! About Argentina the scene is growing, I mean sometimes it seems that there are more bands than people! The ska and reggae bands that you guys should listen to  are  Ska Beat City, Satelite Kingston, Staya Staya, Manchesta, Gigantes Magneticos and Los Cartones. Then you have these great bands: The Tempranos in Paraguay and Los Dynamos in Uruguay. Los Dynamos singer also have a great sound system called „Dinamita sound system“
 

Three of our Czech ska bands (Fast Food, Larika and The Spankers) were in Brazil on tours. Last year I did interview with Larika about their brasilian tour and they told me that people there still remembered bands as Fast Food and The Spankers. Have your ever heared about them.

I haven’t  heared about them but I’d like too!
 

Do you know project youandmeonajamboree.com and Jurrasic Sound System from Sao Paulo? For me several years ago it was great source of oldschool jamaican music from 60’s. I heared few  of their dubplates with really big legend of jamaican music, are they so popular also in rest of South America or is it just my impression?

Yes! They are our friends! They have taken us to play there twice (one alone and the other one to open Jackie Bernard’s show)  and also we have brought them here twice too! They are great people and to me they are like the best sound system in the world, they have the greatest tunes, they have excelents dubplates and they also represent south america!
 

Last question you are playing early reggae and also soul. How is your relationship to subcultures as Mods and Skinheads and how it looks with them in Argentina and South America? Is true that skinheads in South America are mostly on left wing?

In Argentina the skinheads always were into  Oi! Music, while Mods were always interested in The Who and that stuff. Since we started the band many people realised that reggae was part of their culture and of course, the ones who more support us were and are the skins!
 

Ok thanks for interview. Any last words or messages?

Thanks to you, keep doing this to spread this culture because this kind of things are the ones which make the scene bigger! I hope we can go there to play some time! People can search us in facebook as Los Aggrotones and our email is losaggrotones@hotmail.com! Cheers!

Žádné komentáře:

Okomentovat